Zapraszamy studentów ostatnich lat uczelni artystycznych lub absolwentów do udziału w Sympozjum Rzeźby Współczesnej. Studenci będą uczestniczyć w sympozjum w roli „wolontariuszy-asystentów” pomagających przy pracy wybitnym artystom rzeźbiarzom. W ramach wydarzenia będą mieli możliwość zaprezentowania własnej idei twórczej środowisku artystycznemu w tym kuratorom, edukatorom i kolekcjonerom.

Sympozjum Rzeźby Współczesnej to warsztaty rzeźbiarskie zorganizowane i przeprowadzone na terenie Centrum dla 10 artystów profesjonalnych i 10 młodych wolontariuszy-asystentów. Program sympozjum, oprócz warsztatów twórczych, będzie zawierał wykłady i dyskusje dotyczące ważnych wyzwań współczesnej kultury i sposobów konfrontowania się z nimi artystów rzeźbiarzy. Prelegentami będą zaproszeni wybitni specjaliści: artyści, architekci, urbaniści, krytycy i historycy sztuki, filozofowie, antropolodzy, wykładowcy studiów miejskich, aktywiści i użytkownicy przestrzeni publicznej oraz przedstawiciele samorządów odpowiedzialnych za organizacje i planowanie przestrzeni publicznej.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podmiotów prywatnych.

Termin sympozjum: 20 września – 5 października 2020 roku
Organizator: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Komisarz: prof. Mariusz Białecki

Temat: Dystans. Odległość nie jest miarą oddalenia

Organizator zapewnia „wolontariuszom-asystentom”:

  • zakwaterowanie w pracowniach lub w Domu Rzeźbiarza;
  • pełne wyżywienie dostosowane do preferencji;
  • spotkanie ze środowiskiem artystycznym;
  • udział w imprezach towarzyszących (panele dyskusyjne, prelekcje);
  • możliwość prezentacji własnego dorobku w ramach imprez towarzyszących lub na oficjalnej stronie www Organizatora;
  • możliwość prezentacji własnej twórczości w jednej z galerii Centrum (dla komisyjnie wybranych osób)

Zobowiązania uczestników sympozjum:

  • przygotowanie prezentacji dotyczącej własnej twórczości w formie cyfrowej (pliki w formacie jpg lub prezentacje w programie Microsoft Power Point);
  • uczestnik sympozjum zobowiązuje się do czynnego uczestniczenia w imprezach towarzyszących sympozjum,
  • uczestnik sympozjum wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych publikowanych przez organizatora;
  • każdy z uczestników zobowiązuje się do udziału w sympozjum w pełnym wymiarze czasowym.

Karty zgłoszenia wraz z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych prosimy przesyłać najpóźniej do 15 lipca 2020 roku, na adres e-mail: a.podsiadly@rzezba-oronsko.pl

Karta zgłoszenia WOLONTARIUSZ – ASYSTENT

Wyboru uczestników pleneru dokona komisja złożona z kuratorów Centrum oraz Komisarza Sympozjum na podstawie nadesłanych materiałów. Informacje o wyborze uczestników zostaną przekazane aplikantom drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do 31 lipca 2020 roku.

W związku z ogólnie panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną Centrum zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji projektu lub jego odwołania.