Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji

B+R_UAP – NOWA JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM

Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r.
w Sali posiedzeń II Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34, Poznań

Planowany czas trwania konferencji: 9:00 – 15:00

zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować drogą mailową na adres:

konferencja.bplusr@uap.edu.pl do dnia 26 listopada 2019 r.

Więcej info: tel. 519 846 127

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

O konferencji:

Inicjatorami konferencji są doświadczeni naukowcy i twórcy: prof. Katarzyna Laskowska i dr hab. Mateusz Wróblewski, profesorowie UAP, którzy związani są z Wydziałem Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – kierunek Projektowanie Mebla.

Na swojej naukowej drodze łączą wiedzę i pasję ze środowiskiem biznesu, a ich misją jest szerzenie idei współpracy i wykorzystywania wiedzy oraz doświadczenia w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie designu dla przedsiębiorstw z branży meblarskiej i pokrewnych na rzecz rozwoju gospodarki Województwa Wielkopolskiego i nie tylko.

Konferencja kierowana jest do:

– sektora MŚP

– instytucji otoczenia biznesu

– przedstawicieli uczelni wyższych

Korzyści płynące z udziału w Konferencji:

  • Pozyskanie wiedzy na temat programów B+R (prace badawczo-rozwojowe) realizowanych we współpracy z uczelnią i warunków finansowania dla rozwoju przedsiębiorstw
  • Przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji programów B+R przedstawionych między innymi przez uczestników wspólnych działań badawczo – rozwojowych pomiędzy przedsiębiorstwami a Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu 
  • Przykłady dobrych praktyk współpracy pomiędzy UAP a europejskim środowiskiem naukowym na rzecz rozwoju biznesu, zaprezentowane przez prelegentów m. in.
    z Finlandii, Niemiec i Włoch
  • Uzyskanie wiedzy na temat działalności Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w zakresie designu i projektowania mebli, prowadzonych badań i uzyskanych efektów, które przyczyniają się do podwyższania jakości, konkurencyjności i rozpoznawalności przedsiębiorstw oraz uzyskania własnych wzorów i nowych produktów.

Konferencji towarzyszą wystawy:
ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ / PE-P
B+R_UAP / OD IDEI DO PRODUKTU

22.11.2019 – 13.12.2019
oprowadzanie kuratorskie: 22.11.2019 godz. 10.00
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, piętro 1 / PATIO

AGENDA KONFERENCJI:

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników konferencji, kawa powitalna

10.00 Introdukcja, wystąpienia: 

Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

prof. dr hab. Wojciech Hora – Rektor UAP

prof. dr hab. Bogumiła Jung – Prorektor ds. Interesariuszy Zewnętrznych UAP

10.20 – 12.00  sesja 1 – PRZEŁAMYWANIE BARIER WE WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM

10.20 – 10.30  ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ. Program Edukacyjno-Projektowy 

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, UAP

10:40-11:00 Tomasz Gabusewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

wystąpienia prelegentów afiliujących uczelnie zagraniczne, prezentujących przykłady współpracy w europejskich jednostkach naukowych 

11:00– 11.20 Katarzyna Jamsa, Magdalena Jankowska, Polska

11.20 – 11.40  Susanna Sivonen, Finlandia

11.40 – 12.00  Toni Österlund, Finlandia

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 14.30 sesja 2 – UAP: DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM

12.30 – 12.45  Instytut Wdrażania Idei, dr hab. Mateusz Wróblewski, UAP

nowe zarządzanie dobrem intelektualnym i technologicznym UAP oraz współpracą z biznesem, 

12.45 – 13.00  Projekty B+R w liczbach, Karolina Cieślak, UAP

prezentacje wybranych projektów B+R i współpracy partnerskiej

13.00 – 13.15 Joanna Lisiecka, UAP 

13.15 – 13.30 Stefan Neudecker, Niemcy, Pan Tomasz Wiszniewski, Polska 

13.30 – 13.45  Danuta Pawlik, Schattdecor Polska

13.45  – 14.00 Bogusław Seredyński, Polska

14.00 – 15.00 lunch