Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając wnioski Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, po wyrażeniu zgody przez JM Rektora UAP, podjęła decyzję o drugim naborze kandydatów w roku akademickim 2019/2020, w ramach miejsc pozostałych po pierwszym naborze, na kierunki:

I rok studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunki:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,

I rok studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunki:

 • rzeźba
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • grafiki specjalność: projektowanie graficzne
 • grafiki specjalność: grafika warsztatowa
 • fotografia
 • kuratorstwo i teorie sztuki
 • malarstwo

I rok studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich, na kierunki:

 • rzeźba

I rok studiów niestacjonarnych I stopnia, na kierunki:

 • fotografia specjalność: fotografia
 • fotografia specjalność: fotografia edytorska
 • architektura wnętrz

I rok studiów niestacjonarnych II stopnia, na kierunki:

 • fotografia specjalność: fotografia
 • architektura wnętrz
 • grafiki specjalność: projektowanie graficzne

Przypominamy jednocześnie o wciąż trwającym naborze na studia podyplomowe:

Sprawdzian kwalifikacyjny na I rok studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku.

Sprawdzian kwalifikacyjny na I rok studiów stacjonarnych II stopnia odbędzie się w dniach 17, 18, 20 września 2019 roku.

Sprawdzian kwalifikacyjny na I rok studiów niestacjonarnych I stopnia odbędzie się w dniu 28 września 2019 roku.

Sprawdzian kwalifikacyjny na I rok studiów niestacjonarnych II stopnia odbędzie się w dniach 18 i 28 września 2019 roku. 

Więcej informacji: II NABÓR 2019