Animator PRO to branżowe spotkanie adresowane do profesjonalistów – z mniej lub bardziej ugruntowanym dorobkiem./ Animator PRO is an industry meeting addressed at professionals – with more or less developed oeuvres.

10 lipca / July 10
15.15
Rozpoczęcie Animatora PRO / Animator PRO Welcome Address

15.30-16.00
Współpraca między Polską i Chinami w dobie IP/ The Animation Cooperation Mode between Poland and China in the Times of IP / Dr Jonchill Lee (Asifa China) / ENG

Prezentacja możliwości współpracy polsko-chińskiej w dobie szybkiego postępu technologii audiowizualnych, który radykalnie każe zredefiniować pojęcie ‘własności intelektualnej’. Wystąpienie ilustrowane przykładami nowych technologii.

16.00-16.15
Przerwa / Break

16.15-17.15
Animacja non-fiction, czyli efektywne formy łamania reguł w filmie dokumentalnym / Non-fiction animation, effective means for breaking the rules of the documentary film / Sławomir Grünberg (reżyser filmu Karski i władcy ludzkości/ director of Karski & The Lords of Humanity)/ ENG

Kiedy, dlaczego i z jakimi skutkami pojawiła się i jest stosowana animacja jako środek wyrazu w filmie dokumentalnym? Czy można te gatunki łączyć, a jeśli tak, to w jakim celu i jakie są tego skutki? Kiedy użycie animacji w dokumencie ma sens i sprawdza się, a kiedy przeszkadza i staje się niepotrzebnym efektem specjalnym? Na te i inne pytania spróbuje znaleźć odpowiedź reżyser filmu Karski i władcy ludzkości. /
When, why and to what end did animation appear and was used as a means of expression in documentary films? Is it possible to join these two genres, and if so – why? What is the result? When does it make sense to use animation in a documentary, and when it goes in the way, being an unnecessary special effect? Join the director of Karski i władcy ludzkości in finding answers to these questions.

17.15-17.30
Przerwa / Break

17.30-18.00
VR i animacja: historia wielkiej miłości – zakończonej tragicznie czy happy endem? / VR and animation: a love story – with happy or tragic ending? / Yves Nougarède (Festival international du film d’animation d’Annecy) / ENG

Yves Nougarède absulutnie subiektywnie nakreśli bliskie powiązania VR i animacji począwszy od etapu produkcji, szeroko wspieranej przez znajomość specyfiki gier wideo, na festiwalowych i publicznych prezentacjach kończąc. Yves postara się przybliżyć kwestię udanego mariażu animacji i VR, oraz jego możliwych przyszłych wariantów. /
From a totally subjective point of view as a programmer of animated films and VR animated works, Yves Nougarède will underline the very close connections existing between VR and animation, from its production, widely helped by videogame knowledge, to the release to the audience and festivals. Yves will try to provide insights about why animation matches so well with VR, and what could possibly be the future of it.

18.00-18.15
Przerwa / Break

18.15-19.15
Proces tworzenia animacji 3D na potrzeby gier komputerowych / Creation and 3D animation for games / Łukasz Kubiński, Marcin Muszyński (Dash Dot Creations) / ENG

Prelegenci opowiedzą o animacji 3D w kontekście współczesnej branży gier komputerowych. Omówią procesy i technologie, które można zastosować przy tworzeniu zwiastunów gier wideo. Zaprezentowane zostanie studium przypadku w oparciu o doświadczenie twórców przy produkcji zwiastuna do gry Real Boxing dla Vivid Games.
Łukasz i Marcin opowiedzą także o zarządzaniu sesją motion capture – technologii pozwalającej natychmiast uzyskać informację zwrotną od reżysera lub osoby zarządzającej projektem, dzięki czemu możliwe jest dokładna i szybka ocena oraz korekta gry aktora, pracy kamery i oświetlenia; zupełnie jak w przypadku tradycyjnego planu filmowego. /
Łukasz Kubiński and Marcin Muszyński from Dash Dot Creations are going to talk about 3D animation in the context of contemporary game industry. Listeners will discover the step-by-step process and the technologies that can be applied when creating a game trailer. As a case study they will use their experience while working on trailer for Real Boxing game by Vivid Games.
Łukasz and Marcin are also going to talk about managing a motion capture session, a technology that allows for immediate feedback from the director or the person managing the project, which in turn allows for precise and immediate assessment and correction of the acting, camera work, and lighting, in the same way that is used when recording takes on the film set.

11 lipca / July 11

10.00
Powitanie/ Reception

10.05-10.50
30% zwrotu kosztów – czy polskie zachęty finansowe są dla animatorów? / 30% cash rebate – are financial incentives in Poland intended for animation artists? / Anna E. Dziedzic (Film Commision Poland) / PL

Częściowy zwrot kosztów jest finansowym wsparciem dla produkcji filmów i seriali fabularnych, animowanych, dokumentalnych. Uwzględnia twórców polskich, międzynarodowe koprodukcje i usługi świadczone dla partnerów zagranicznych. System obsługuje Polski Instytut Filmowy, który przeznacza co najmniej 10% rocznego budżetu na wsparcie animacji/
It is possible to receive a return of production cost for up to 30% of eligible expenses in Poland. The reimbursement is available for production of feature films, animated films, documentaries and series – feature, animated and documentary. The reimbursement is available for Polish productions and films co-produced internationally as well as for services provided for foreign productions. The system is handled by the Polish Film Institute. At least 10% of the annual budget is devoted to supporting animated productions.

10.50-11.00
Przerwa / Break

11.00-12.00
Jak rozpocząć karierę w animacji? / Starting Your Career in Animation / Masterclass / Tim Allen (Stop Motion Animator)/ ENG

Refleksje na temat początków kariery w świecie animacji. Tim przeanalizuje swoją własną ścieżkę sukcesów i porażek, którą przebył jako młody artysta-animator. Będąc przedstawicielem nowego pokolenia twórców, podpowie, jakie powinny być pierwsze kroki młodych animatorów. /
A reflection on starting a career with the world of animation. Tim will analyse his own successes & failures whilst trying to establish himself a young animator & take questions on the best way forward for the next generation of animators taking their first steps as professionals.

12.00-12.15
Przerwa / Break

12.15-13.00
All you need is pitch, czyli na tropie partnerów do produkcji filmu animowanego / All you need is pitch, hunting for partners for your animated film production / Aneta Ozorek (KLIK Holland Animation Festival)/ PL

Krótki przewodnik po najważniejszych platformach pitchingowych w Europie dla branży animacyjnej. Aneta Ozorek powie, gdzie można znaleźć koproducentów dla serii telewizyjnej oraz krótko- lub pełnometrażowego filmu animowanego. Na jakim etapie produkcji można pitchować projekt, gdzie szukać partnerów z Czech, gdzie z Kanady, a gdzie z krajów Skandynawskich. Czy można pitchować, będąc scenarzystą z pomysłem i dopiero rozpoczynając swoją drogę z animacją? /
A brief guide of the European major pitching platforms for the animation industry. Aneta Ozorek will talk about finding co-producers for your short, TV series, or animated feature. At what stage of production should you pitch your project, where to find partners from Czech Republic, where to find them in Canada or Scandinavia. Is it possible to pitch as a screenwriter with an idea, what to do if you’re only beginning your adventure with animation?

13.00-13.15
Przerwa / Break

13.15-14.15
ANIMARKT Stop Motion Forum zaprasza: crowdfundingowa podróż Tales of Alethrion / ANIMARKT Stop Motion Forum presents: the crowdfunding journey of Tales of Alethrion / Mikkel Mainz (Skjald) / ENG

Tales of Alethrion to animowany serial fantasy dostępny w Internecie, którego początkiem był krótki film Mikkela Mainza The Reward. Dwie, zakończone sukcesem, kampanie na Kickstarterze pozwoliły na realizację pierwszego sezonu oraz przysporzyły przedsięwzięciu wielu fanów i wielbicieli. W tym roku rozpoczęto na Kickstarterze trzecią kampanię na rzecz realizacji projektu. Zapraszamy na opowieść o pasji niezależnego producenta, o interakcji z widzami i alternatywnych drogach kreatywnego storytellingu. /

Tales of Alethrion is an animated fantasy web series that started with Mikkel Mainz’ short film The Reward. Thanks to two successful Kickstarter campaigns he was able to make the first season of the series and grow a big fan community and following. This year he was live with a third Kickstarter for the project. Come and hear more about the journey of an indie passion, about interacting with your audience and about alternative ways of creative storytelling.

14.15 – 14.45
Przerwa / Break

14.45-15.30
SPPA zaprasza: Przygotuj się na dystrybucję! Jak na etapie produkcji przygotować się do promocji i dystrybucji filmu animowanego? / SPPA invites: Prepare for distribution! How to prepare to promote and distribute your animated film at the production stage / Paulina Zacharek (Momakin) / PL

Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji oraz MOMAKIN serdecznie zapraszają na panel poświęcony problemom producentów na etapie planowania promocji i dystrybucji filmów animowanych. Postaramy się znaleźć odpowiedź na pytania: jakie materiały zabezpieczać, jak rozmawiać z dystrybutorem? /
The Polish Association of Animated Film Producers together with MOMAKIN would like to invite everyone to a panel devoted to the issues faced by producers at the planning stage of animated film promotion and distribution. Among the questions we’d like to answer are: which materials should be protected, how to negotiate with the distributor?

15.30-16.15
Cannes, Berlin, Sundance, Annecy i ponad 200 innych festiwali – jak skutecznie zaplanować festiwalową promocję krótkiej animacji, na przykładach Cipki Renaty Gąsiorowskiej, III Marty Pajek i Story Jolanty Bańkowskiej /
Cannes, Berlin, Sundance, Annecy and over 200 more festivals – how to effectively plan the festival promotion based on Cipka by Renata Gąsiorowska, Marta Pajek’s III and Story by Jolanta Bieńkowska/ Katarzyna Wilk (KFF Sales & Promotion) / PL

16.15
SPPA zaprasza: Animator PRO po godzinach – spotkanie networkingowe / Animator PRO after hours – a networking meeting

PL- prezentacje w języku polskim/ presentation held in Polish
ENG – prezentacje w języku angielskim / presentation held in English

Organizatorzy / Organizers:
12. MFFA Animator / 5-11. lipca 2019 / Poznań
Estrada Poznańska
Miasto Poznań
Partner:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Współpraca / Collaboration:
Animarkt Stop Motion Forum
SPPA – Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji