Marek Płoszczyca | Adaptacje

MAREK PŁOSZCZYCA 

ADAPTACJE

WYSTAWA DWUDNIOWA
9-10 CZERWCA 2019
NIEDZIELA I PONIEDZIAŁEK
GODZ. 12.00-16.00
NAPRZECIW (UAP)
UL.SOLNA 4

Mimetyzm to zdolność niektórych gatunków pozornego upodabniania się do otaczającego je środowiska bądź osobnika z tego środowiska, najczęściej do silniejszego drapieżnika by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jest to rodzaj adaptacji do otoczenia, w którym przyszło im się znaleźć. Mimetyzm to także proces odtwarzania, naśladowania rzeczywistości w sztuce i literaturze, a w tym przypadku adaptacja jest odwrotnością tego procesu i próbą jego urzeczywistnienia poprzez przeniesienie na scenę lub ekran danego dzieła literackiego. Takie adaptacje często zawierają liczne modyfikacje, które czynią dzieło zgodne z duchem i smakiem aktualnej epoki. W pewnym sensie każdy przekład utworu literackiego  z oryginału na inny język  jest rodzajem  adaptacji ”mimetyzmu”, tak by bronił się w realiach kulturowych, w których język przekładu funkcjonuje. Oczywiście, każde tłumaczenie posiada tzw. z ang. „story”, które ma stanowić o sensie i istocie powieści, ale to co naprawdę wyróżnia każdą z nich i stanowi o jej indywidualnym charakterze, zawiera się w detalach i odniesieniach wplecionych pomiędzy „story”, które są istotne dla autora, a niejednokrotnie umykają tłumaczowi lub są niezrozumiałe w kontekście innej kultury.  

      Francuzi, mówiąc o tłumaczeniu używają również określenia version (wersja). Można by zatem stwierdzić, że każde tłumaczenie jest kolejną, mniej lub bardziej doskonałą wersją oryginału, a zarazem nierozerwalnie jedną i tą samą książką funkcjonującą w wielu świadomościach kulturowych.”

Marek Płoszczyca ur. 1982 r. w Obornikach, studiował (2002-2010) na Wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie UAP).
wystawy indywidualne:

Mity Galeria Naprzeciw UAP, Poznań 2016
Ence, pence, cztery ręce Galeria Naprzeciw UAP, Poznań 2008
Rachunek prawdopodobieństwa Galeria Rotunda UAP, Poznań 2008
je suis en train de… Galeria Rotunda UAP, Poznań 2005
wystawy grupowe:
Wokół książki artystycznej, Konin 2011
= (równa się) Galerie Nord, Berlin 2007