Przejdź do treści

Szanowni Państwo,
W tym mija 75 lat od powstania Państwowego Muzeum na Majdanku. Z tej okazji został ogłoszony konkurs otwarty na mural upamiętniający tę rocznicę. Zachęcamy do udziału wszystkich, którym bliska jest ta forma artystycznego wyrazu.
Mural będzie nawiązywał do ogromnego wysiłku kilku pokoleń muzealników upamiętniających ludzi boleśnie doświadczonych przez uwięzienie w obozie na Majdanku. W swoim założeniu powinien uwzględniać ważną rolę najstarszej na świecie instytucji pielęgnującej pamięć o ofiarach II wojny światowej, jaką jest Muzeum na Majdanku, a także odwoływać się do miejsca pamięci znajdującego się pod jego opieką.
Wybrana lokalizacja muralu u zbiegu ulic Droga Męczenników Majdanka i Wolskiej w Lublinie jest symboliczna. Kilkaset metrów dalej rozpoczynała się droga ludzi pędzonych z rampy kolejowej do obozu. Miejsce to odwołuje się do tragicznych losów więźniów Majdanka, ale również do bolesnej historii miasta w czasie okupacji niemieckiej, o której dziś przypomina Muzeum.
Konkurs ma charakter ogólnopolski. Mogą się do niego zgłaszać osoby pełnoletnie, którym bliska jest ta forma artystyczna. Autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do realizacji muralu oraz otrzyma nagrodę w wysokości 5000 zł. Prace można zgłaszać do 17 czerwca br.,(decyduje data doręczenia!!!) a wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 lipca.
Więcej informacji na stronie internetowej
http://www.majdanek.eu/pl/news/konkurs_na_mural/1046
Regulamin konkursu dostępny pod adresem
http://www.majdanek.eu/media/files/news/1046/konkurs_na_mural_na_75__regulamin__karta_zgloszenia__lokalizacja__logo__umowa_-_zal_nr_1_2_3_4.pdf

  • Autor:
  • Opublikowano: 08.05.2019, 20:00
  • Ostatnia edycja: 06.06.2019, 12:42