PATRYCJA MARIA KOWAL | TWORZENIE KREACJĄ ISTNIENIA

Galeria NAD SCHODAMI
kurator: Mateusz Pietrowski

Wystawa „Tworzenie kreacją istnienia”  to opowieść o postrzeganiu, upływie czasu oraz widzeniu ludzkiego oka.  Punktem wyjścia było powstanie pierwszego obrazu dotyczącego analizy wspomnień, będących zapisem miejsc w których przebywała autorka, przypadkowe zestawienia różnych pomieszczeń i zanikające przestrzenie są efektem działania czasu. Przecinające obraz formy ukazują konstrukcję i dekonstrukcję wspomnień. 
Kolejne obrazy  przedstawiające odbicia wodne, które przybliżają mechanikę działania ludzkiego oka, jako głównego narzędzia pozwalającego postrzegać. Oko w większości składa się z wody dlatego sposób odbierania obrazu jest zbliżony do sposobu powstawania odbicia na tafli wody. 
Zmiany jakie nanosi materia wody na obraz rzeczywistości odbijający się w tafli jest procesem podobnym do samego tworzenia. W którym rzeczywistość przetworzona jest przez świadomość twórczą artysty.”
Patrycja Maria Kowal