Zapraszamy serdecznie na wykład dr. hab. Zygmunta Kalinowskiego, który poświęcony będzie zagadnieniom związanym z fenomenem istnienia Muzeum.

Nowoczesne muzeum: program-projekt-budowa-zarządzanie 

24.10.2018, godz. 17.30, Atrium UAP

Wspólnym mianownikiem tematycznym jest szeroko rozumiana sztuka i stosunek do niej. Zarówno ta „czysta” (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, sztuka mediów), którą autorzy tworzą z myślą by dotarła do szerokiego odbiorcy (jak?) jak i ta użytkowa (architektura, wnętrzarstwo, design), która jest niezbędna do tworzenia odpowiedniego otoczenia do prezentacji sztuki „czystej”, czy w końcu różne metody i sposoby reagowania na nią i „organizowania” jej (animacja artystyczna, kuratorstwo), wszystkie one przecinają się i wzajemnie dopełniają w fenomenie kulturowym jakim jest MUZEUM.

Muzeum – fenomen kulturowy


Zygmunt Kalinowski, dr hab. – historyk sztuki, historyk architektury, muzeolog – absolwent historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; doktorat i habilitacja z historii architektury w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; 1995-1996 podyplomowe studia Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta United State Information Agency (1991), Kulturkontakt Austria (1997), DAI Berlin (1996), DAI Stambuł (2008). Od 1996 r. członek PKN ICOM, a od 2004 Komisji Bizantynologicznej Komisji Nauk o Kulturze Antyku PAN. Wykładowca kilku wyższych uczelni; wykłady z kultury i sztuki późnego antyku, teorii badań nad architekturą oraz muzeologii (programowanie muzeum, zarządzanie muzeami, budowanie struktur organizacyjnych, organizacja wystaw, edukacja muzealna, marketing w muzeum). Kustosz dyplomowany; dyrektor programowy Muzeum Narodowego w Poznaniu (1997-2000) i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (2011-2015). Twórca programu Centrum Sztuki Meblarskiej w Swarzędzu i współautor programu Muzeum Dzieci w Wilanowie. Autor książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych. Laureat nagród i wyróżnień ministerialnych.


Wykład otwarty odbywający się w ramach MŚSD i SD