Szanowni Kandydaci, Przyszli Studenci!

Rejestracja na studia (informacje zamieszczane są chronologicznie, tj. na początku znajdują się najświeższe ogłoszenia dotyczące naboru na studia):


Uwaga: II nabór (uzupełniający) na studia I stopnia (specjalność: grafika projektowa), tryb niestacjonarny. Sprawdzian kwalifikacyjny odbędzie się 14.09.2018 o godz. 9.00 w sali 304, budynek B


Uwaga: Architektura Wnętrz ogłasza, iż pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na studia I i II stopnia w TRYBIE NIESTACJONARNYM. 

W związku z powyższym termin rejestracji ulega wydłużeniu do 20.09.2018

Termin sprawdzianu: 22.09.2018 r., w Budynku A, sala 104

I stopień godz. 10.00

II stopień godz. 13.00


Uwaga: Termin rejestracji na II stopień Grafiki w trybie niestacjonarnym został przedłużony do 30 czerwca do godz. 18.00! 

Uprzejmie informujemy, że termin rejestracji internetowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na Grafikę, studia niestacjonarne I i II na stopnia został wydłużony do 27 czerwca 2018 roku do godz. 18.00.

W przypadku kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki, który uruchamia na najbliższy rok akademicki pierwsze w Polsce studia magisterskie, termin rejestracji upływa z dniem 10 lipca – I stopnia i 17 września – II stopnia.

Dla kandydatów na studia niestacjonarne, kierunki  Architektura Wnętrz/Fotografia terminy upływają 28 czerwca.

Serdecznie zapraszamy !!!

Nabór wrześniowy:

Uprzejmie informujemy, że odbędzie się drugi (wrześniowy) nabór na wybrane kierunki. Więcej informacji wkrótce na naszej stronie!

Projektowanie Mebla

Design Krajobrazu

Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Rzeźba