TERMINY ZJAZDÓW

dla doktorantów wszystkich wydziałów

Semestr zimowy:

1/ 20/21. X.2017

2/ 17/18.XI.2017

3/ 1/2.XII.2017

4/ 15/16.XII.2017

5/ 12/13.I.2018

Sesja zimowa 26-27.I.2018

Sesja poprawkowa 9-10.II.2017


Semestr letni:

1/ 16/17.II.2018

2/2/3.III.2018

3/16/17.III.2018

4/6/7.IV.2017

5/11/12.V.2018

Sesja letnia 25-26.V.2018

Sesja poprawkowa 20-21.IX.2018