Dnia 07.12.2016 zebrała się Komisja w sprawie konkursu na logo Wydziału Edukacji Artystycznej UAP, ogłoszonego dn.3.11.2016 roku. Komisja w składzie: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP, dr Sonia Rammer oraz mgr Ewelina Jarosz, po rozpatrzeniu ośmiu nadesłanych propozycji, postanowiła uznać konkurs za nierozstrzygnięty.