Kierownik Katedry:
dr Jakub Jasiukiewicz, ad.


Pracownie kierunkowe:

Pracownia Audiosfery (PA)
dr Daniel Koniusz, ad.
Tomasz Koszewnik, asyst. staż. (wolontariat)
budynek C, s. 206

Pracownia Kina Rozszerzonego (PDI)
prof. dr hab. Sławomir Sobczak, prof. zw. UAP
dr Jakub Jasiukiewicz, ad.
budynek C, s. 204

Pracownia Działań Intermedialnych i Fotografii (PDIiF) 
prof. dr hab. Piotr Kurka, prof. zw. UAP
dr Krzysztof Łukomski, ad.
budynek C, s. 203

Pracownia Działań Filmowych i Performatywnych (PDFiP)
budynek C, s. 208

Pracownia Kształtowania i Transformacji Przestrzeni (PKiTP) 

prof. dr hab. Andrzej  Syska, prof. zw. UAP
mgr Magdalena Starska, asyst.
budynek C, s. 310

Pracownia Wideo (PW)
prof. dr hab. Marek  Wasilewski, prof. zw. UAP
mgr Karolina Kubik, asyst.
budynek C, s. 208

I Pracownia Filmu Eksperymentalnego
dr hab. Piotr Bosacki, prof. nadzw. UAP
budynek C, s. 207

II Pracownia Filmu Eksperymentalnego

budynek C, s. 206

Studio Projektów Multimedialnych
mgr inż. Tomasz Filipiak (godz. zlec.)
lic. Marcin Ptaszyński, labor.
budynek C, s. 310

Laboratorium analogowe
Karol Ciechanowski

 

POZOSTALI PRACOWNICY

 – mgr Piotr Krajewski – Problematyka nowych mediów / Historia i teoria filmu
mgr Zuzanna Kernbach – Praktyka operatorska (semestr letni); umowa
mgr Łukasz Chrzuszcz – Praca z aktorem; umowa
mgr Maciej Thiem – Podstawy produkcji filmowej; umowa
mgr inż. Przemysław Dzięgiel – Dźwięk w filmie; umowa
mgr Joanna Pelczar – Scenariopisarstwo; umowa
mgr Patryk Lichota – Postprodukcja; umowa
mgr Diana Lelonek – Teoria i praktyka obrazowania; umowa
mgr Magdalena Radomska – Wybrane zagadnienia sztuki aktualnej; umowa
dr Andrzej Marzec – Analiza obrazu filmowego; umowa
mgr Jan Szewczyk – Praktyka operatorska (semestr zimowy); staż studiów doktoranckich
mgr Diana Lelonek – Kino rozszerzone; staż studiów doktoranckich

 

Strona internetowa Katedry Intermediów