Kierownik Katedry:
dr Igor Mikoda, ad.

 

Opis:

Katedra Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu składa się z pięciu Pracowni Rzeźby i Pracowni Rysunku Anatomicznego. Wszystkie są pracowniami dyplomującymi. Trzy z nich są obligatoryjne dla studentów pierwszego roku studiów i mają dwa programy: autorski i podstaw rzeźby.
Specjalność Katedry „Obiekt artystyczny i otoczenie” rzutuje na charakter prowadzonych w niej zajęć. Pracownie I, III i V są zorientowane na propedeutykę rzeźby dla studentów pierwszego roku studiów. Opierają się na autorskim programie i mają za zadanie rozwijać warsztat twórczy młodych adeptów rzeźby oraz budować fundamenty do rozwijania dalszych własnych celów i koncepcji artystycznych. Nabywane umiejętności warsztatowe, wiedza teoretyczna i praktyka kształtują świadomość artystyczną studentów. Studium z natury, anatomii człowieka, przedmiotów i przestrzeni jest formułowaniem manualnych zdolności, koordynacji i świadomości twórczej tak bardzo potrzebnej do realizacji własnej i unikatowej wypowiedzi artystycznej. Proces twórczy wspierany jest przez nowoczesny, rozbudowany Zakład Technik Realizacyjnych, w skład którego wchodzą wyspecjalizowane warsztaty: odlewniczy, ślusarski, żywic, ceramiki oraz technologiczne stanowiska realizacyjne. Studenci otrzymują kompendium wiedzy teoretycznej i z zakresu działań warsztatowych.
Wszystkie pracownie charakteryzują się unikatowym programem autorskim. W każdej z nich kładzie się nacisk na indywidualny rozwój studenta. Partnerskie relacje między wykładowcami a studentami mają szczególny wpływ na proces kształcenia i atmosferę pracy. Katedra Rzeźby jest otwarta dla wszystkich studentów Uniwersytetu Artystycznego.
Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to że mierzymy za nisko i cel osiągamy
Michał Anioł


I Pracownia Rzeźby – budynek B, s. 121
dr Rafał Kotwis, ad., p.o. kierownika
mgr Emilia Bogucka, asyst.

II Pracownia Rzeźby – budynek B, s. 220
dr hab. Karolina Komasa, prof. nadzw. UAP
dr Michał Wielopolski, ad.

III Pracownia Rzeźby – budynek A, s. 111
prof. dr hab. Danuta Mączak, prof. zw. UAP
vacat

IV Pracownia Rzeźby – budynek A, s. 15
prof. dr hab. Wiesław Napierała, prof. zw. UAP
mgr Izabela Grudzińska, labor.

V Pracownia Rzeźby – budynek B, s. 120
prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. zw. UAP
dr Igor Mikoda, ad.

Pracownia Rysunku Anatomicznego – budynek A, s. 311
prof. dr hab. Sławomir Kuszczak, prof. zw. UAP
dr Paweł Flieger, ad.