Dziekan

prof. dr hab. Marek Przybył, prof. zw. UAP
dyżur: poniedziałek 13.00 – 15.00
budynek F

Prodziekan

dr Tomasz Kalitko, ad.
dyżur: środy 13.00 – 15.00
budynek F

Kierownik Katedry Rysunku
prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski, prof. zw. UAP

Kierownik I Katedry Malarstwa
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński, prof. zw. UAP

Kierownik II Katedry Malarstwa
prof. dr hab. Janusz Marciniak, prof. zw. UAP


Dziekanat

Małgorzata Stępniewicz
Budynek C, pok. 402
wtorek-piątek, 10.00-14.00
tel.: 61 853 00 18 w. 125
alina.zydron@uap.edu.pl

Asystentka Dziekana Wydziału Malarstwa i Rysunku:

mgr Agnieszka Lopez Chavez (sprawy dydaktyków)
Budynek F, pok. 8
poniedziałek-piątek, 7.30-15.30
agnieszka.lopez.chavez@uap.edu.pl  

TELEFON KONTAKTOWY: 571 272 190  (w godzinach 7.30-15.30)


Katedry


CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU

Wydział Malarstwa i Rysunku jest największą samodzielną jednostką na UAP. Od 2012 roku, gdy szkoła została Uniwersytetem Artystycznym, Wydział oferuje 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie magisterskie. Od 2015 roku prowadzi również nabór na studia doktoranckie. Stwarza to możliwość edukacji na dowolnym kierunku na wybranym uniwersytecie w kraju lub zagranicą już po ukończeniu I stopnia studiów. Proces nauczania w trybie trzystopniowym spełnia warunki regulowane przez Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 53 pracowników, w tym 27 samodzielnych naukowych. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz przeprowadza postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora sztuk plastycznych – w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Na Wydziale Malarstwa i Rysunku działają dwie Katedry Malarstwa i jedna Rysunku. Pracownie artystyczne Wydziału posiadają pełną autonomię programową i kształcą studentów wszystkich wydziałów UAP. Począwszy od pierwszego roku studenci posiadają swobodę wyboru pracowni artystycznej. Obok programu podstawowego mają możliwość realizacji programu indywidualnego uzgodnionego z prowadzącym pracownię. Wydział posiada bardzo szeroką ofertę dydaktyczną opartą o specjalności: rysunek, malarstwo, malarstwo w architekturze i urbanistyce, tkanina artystyczna, dokumentacja i konserwacja dzieł sztuki. Na Wydziale Malarstwa i Rysunku kreowane są wydarzenia artystyczne o ogólnopolskim zasięgu takie jak np. konkurs malarski „Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie” czy projekt „Teraz Rysunek”. Galerie wydziałowe pozwalają na realizację swoich projektów wystawienniczych zarówno pedagogom, jak i studentom. Ciągły rozwój kadry determinuje nowe inicjatywy w zakresie projektów badawczych, współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianego transferu wiedzy, nadając procesowi dydaktycznemu dynamiczny charakter.


Strategia Rozwoju Wydziału 2016–2020

Struktura WMiR 2016_2020

WMiR_Program_Efekty_studia I stopnia

WMiR_Program_Efekty_studia II stopnia