Dziekan:
dr hab. Piotr Chojnacki, prof. nadzw. UAP

Prodziekan:
prof. dr hab. Sławomir Sobczak, prof. zw. UAP

Wydział Komunikacji Multimedialnej powstał w 1997 roku z inicjatywy pedagogów różnych kierunków i specjalności ówczesnej Akademii Sztuk Pięknych jako odpowiedź na zmieniającą się sytuację na polu sztuki współczesnej. W skład Wydziału na początku wchodziły cztery katedry: Katedra Filmu Animowanego (później nazwę zmieniono na Katedrę Animacji), Katedra Komunikacji Wizualnej, Katedra Fotografii i Katedra Intermediów. W 2003 roku uchwałą Senatu Katedrę Komunikacji Wizualnej przeniesiono na Wydział Grafiki. W roku 2014 Katedra Animacji utworzyła niezależny wydział, tym samym aktualnie Wydział Komunikacji Multimedialnej tworzą dwie ciągle rozwijające się Katedry: Intermediów i Fotografii. Dodatkowo w strukturze Wydziału funkcjonuje samodzielne Zaoczne Studium Fotografii.

Od roku 2012 na Wydziale prowadzone są Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie.

W Katedrze Intermediów nauczanie jest prowadzone na kierunku Intermedia, a od 2015 roku także na specjalności film eksperymentalny. Nauczanie na kierunku Fotografia jest prowadzone w Katedrze Fotografii.


Katedry

STUDIA STACJONARNE

3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku fotografia
3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku intermedia
2-letnie studia drugiego stopnia na kierunku fotografia
2-letnie studia drugiego stopnia na kierunku intermedia
3-letnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE

Kierownik: prof. dr hab. Marek Wasilewski, prof. zw. UAP


Dziekanat

STUDIA STACJONARNE

Małgorzata Stempniewicz
Budynek C, pok. 402
wtorek-piątek, 10.00-12.00
tel. 61 853 00 18 w. 125
malgorzata.stempniewicz@uap.edu.pl

kierunek: Fotografia

STUDIA NIESTACJONARNE

Aleksandra Trzcińska
Budynek C, pok. 402
wtorek-piątek, 10.00-12.00
tel. 61 853 00 18 w. 125
aleksandra.trzcinska@uap.edu.pl