VI Pracownia Grafiki – Grafika Cyfrowa

kierownik:
dr hab. Maciej Kurak, prof. nadzw. UAP

asystent:
mgr Radosław Włodarski, as.

miejsce:
sala 403, budynek B

kontakt:
61 855 25 21 w. 443
strona na FB: https://www.facebook.com/6pracowniagrafiki/

godziny i dni otwarcia pracowni:
od poniedziałku do środy w godz. od 10.00-14.00


Program VI Pracowni Grafiki – Grafiki Cyfrowej  obejmuje zarówno podstawowe problemy związane z zagadnieniami medium cyfrowego, jak i z kreatywnością graficzną.  Realizowane prace przez studentów powstają na zadane ćwiczenia. Tematy co roku są tak konstruowane, by obejmowały swoją problematyką ważne i aktualne zagadnienia istotne dla sztuki i kultury. Powstający przekaz w trakcie ćwiczeń obejmuje różne media cyfrowe, począwszy od druku poprzez formy animacji, obiektu graficznego czy dźwięku. Realizacje eksponują wartości związane z przekazem graficznym, które odpowiedzialne są za komunikatywność i przekaz powielany. Uwzględniając historyczny dorobek medium graficznego powstające prace łączą go ze zjawiskami istotnymi dla współczesnej sztuki czy kultury. Powstające prace, których początkiem jest matryca cyfrowa, często łączą różne media tworząc przekaz multimedialny lub wymykają się konkretnej przynależności medialnej (intermedialność). Pracownia umożliwia absolwentom poznanie zagadnień związanych z medium cyfrowego przekazu (np. w ramach zajęć przeprowadzane są warsztaty drukarskie w drukarni cyfrowej), uczy konstruowania przekazu wizualnego uwzględniając zarówno realizacje sztuki współczesnej oraz w przestrzeni ekspozycyjnej.

Na koniec każdego roku akademickiego organizowana jest wystawa w jednej z galerii poza Uczelnią, a w ciągu każdego roku prezentowane są prace studentów w innych miastach Polski.

Tematy realizowane w 2016 i 2017 roku

Plagiat, Wonderfool, Scenariusz

Tematy realizowane w 2018 roku

Amator 2018