WYKAZ ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
dla studentów studiów I stopnia studiów stacjonarnych w
semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020


1. Chłopskie wątki w polskiej historii i kulturze
dr J. Wasiewicz
środa 12.30-14.00 E s.35


2. Komunikacja interpersonalna i sposoby radzenia sobie ze stresem
mgr A. Olszewska-Konopa
piątek
pierwsze zajęcia – 4.10
9.30-12.30 E s.31


3. Wykład otwarty – Art, Globalization and the New Culture Wars
Joerg Scheller
16-20 grudnia sala i godziny zostaną podane w
odrębnym ogłoszeniu


WYKAZ ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia
semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020


1. Czytanie literatury współczesnej
prof. dr hab. Izolda Kiec
czwartek 15.30-17.00 E.s.11


2. Wątki żydowskie we współczesnej kulturze wizualnej
dr hab. Rafał Jakubowicz
czwartek 15.30-17.00 E s.13


3. Wykład otwarty – Art, Globalization and the New Culture Wars
Joerg Scheller
16-20 grudnia sala i godziny zostaną podane w
odrębnym ogłoszeniu