Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 209

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. studenckich
dr hab. Piotr Szwiec, prof. nadzw. UAP

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 223

tel.: +48 61 852 29 11
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. naukowo-badawczych
dr Mateusz Bieczyński, ad.

Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 306

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. rozwoju kadry i promocji
dr hab. Maciej Kurak, prof. nadzw. UAP

Wolnica 9, budynek E, pok. 03

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi
prof. dr hab. Bogumiła Jung, prof. zw. UAP

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 222

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. artystycznych
prof. dr hab. Marek Jakuszewski, prof. zw. UAP

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 222

tel.: +48 519 844 447
office@uap.edu.pl