Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. studenckich
dr hab. Piotr Szwiec, prof. nadzw. UAP

pokój 209, budynek A

tel.: +48 61 852 29 11
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. naukowo-badawczych
dr Mateusz Bieczyński, ad.

pokój 209, budynek A

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. rozwoju kadry i promocji
dr hab. Maciej Kurak, prof. nadzw. UAP

pokój 209, budynek A

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi
prof. dr hab. Bogumiła Jung, prof. zw. UAP

pokój 223, budynek A

tel.: +48 61 853 16 21
office@uap.edu.pl


Prorektor ds. artystycznych
prof. dr hab. Marek Jakuszewski, prof. zw. UAP

pokój 223, budynek A

tel.: +48 519 844 447
office@uap.edu.pl