prof. Mirosław Pawłowski, prof. zw. UAP

kontakt: miroslaw.pawlowski@uap.edu.pl

dyżury:
wtorek, środa

Biogram:

W latach 1983–2016 miał 67 wystaw indywidualnych grafiki oraz brał udział w 331 prezentacjach zbiorowych w kraju i za granicą.

Pole zainteresowań:

grafika

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Kierownik II Pracowni Grafiki Serigrafii

Osiągnięcia:

Wielokrotnie nagradzany, m.in.: Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa SBWA (1986); Międzynarodowe Biennale „Wobec Wartości”, Katowice – nagroda Komitetu Kultury Niezależnej (1990); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa (2006); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda fundowana Rektora ASP w Warszawie (2012).

Publikacje:

albumy, katalogi, plakaty dla UAP, MNP w Poznaniu, Galerii Wozownia w Toruniu i wiele innych

Prowadzone projekty:

„Badanie możliwości zastosowania farb wodnych w procesie druku serigraficznego w połączeniu z drukiem cyfrowym”

Inne działalności pozauczelniane:

Kurator Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 1999–2017, kurator Międzynarodowego Triennale Grafiki „Kolor w Grafice” – Toruń, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015; członek Komitetu Organizacyjnego i juror Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, 2006, 2009, 2012, 2015; Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 i juror MTG w Krakowie, 2009.