System Zarządzania Jakością Kształcenia oparty jest na działalności desygnowanego Prorektora, Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia (URJK), Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia (WZJK) oraz Rad Programowych Kierunków.

Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia, ustanowionym decyzją Senatu UAP (Uchwała nr 9/2016/2017 z dnia 12 września 2016 r.), objęci są wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci UAP.

Funkcjonowanie systemu ma charakter permanentny, polega na ciągłym badaniu i doskonaleniu jakości kształcenia.