STUDIA DOKTORANCKIE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WZORNICTWA

O studiach:

  • Obszar kształcenia: Sztuka
  • Dziedzina: Sztuki plastyczne
  • Dyscyplina artystyczna: Sztuki projektowe
  • Forma studiów: studia stacjonarne
  • Poziom kształcenia: poziom 8, studia III stopnia
  •  Liczba semestrów i punktów ECTS: Studia trwają 3 lata – sześć semestrów – 45 p.ECTS

Studia doktoranckie oferują istotne poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących podejmowania dyskursu projektowego w szerokim , współczesnym kontekście społecznym. Program Studiów z założenia nawiązuje do aktualnych trendów w zakresie poszukiwań projektowych , najciekawszych postaw i szkół projektowych
w pond lokalnym wymiarze.
Studia doktoranckie na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu dedykowane są osobom szczególnie zainteresowanym funkcjonowaniem na rynku pracy w charakterze wysokiej klasy specjalisty – projektanta – designera.
Studia adresowane są do osób zainteresowanych własną obecnością w środowisku kulturowym realizowaną a pomocą designu (wzornictwa)
oraz  szeroko pojętego współuczestnictwa – praktycznego projektowania w relacji do aktualnych potrzeb społecznych.

Studia doktoranckie na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wyróżnia :

1. Praktyczne wsparcie aktywność projektowej doktorantów.
Doktoranci Wydz. AiW UAP prezentowali własne projekty między innymi w ramach „Arena Design” na MTP , „Poznań Design Days 2016” w Poznań oraz brali udział w wizycie – „London Design Week „ Londyn – wrzesień 2016.

2. Programowa otwartość realizowana poprzez program „visiting prof.”
– w ramach którego zostali zaproszeni wybitni profesjonaliści spoza środowiska UAP : projektanci Pan Adam Pulwicki i Pan Mikołaj Wierszyłłowski , Prof. Jerzy Smardzewski – Uniwersytet Przyrodniczy , Pan Przemysław Trawa – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poz. Prof. Czesława Frejlich , ASP Kraków , Redaktor naczelna 2+3D, Pan Piotr Barełkowski – architekt – właściciel biura ADS Poznań , Pan Adam Kalinowski – artysta-projektant , Pani Magdalena Popławska – kurator, projektant experimental & conceptual art. , Pan Adam Lorenc – projektant – Lorenc Design Studio Londyn, Prof. Tadeusz Żuchowski – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM, Prof. Henryk Mruk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , Prof. Ewa Rewers – Instytut Kulturoznawstwa – UAM , Prof. Jerzy Olek – artysta fotografik – SWPS – Wrocław.

INFO:
Kierownik Dziekanatu – p. Ewa Troszczyńska
e-mail : ewa.troszczynska@uap.edu.pl

Kierownik Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. Andrzej Wielgosz
e-mail: aawielgosz@gmail.com