Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Projekt powołania Międzywydziałowych ŚRODOWISKOWYCH Studiów Doktoranckich   Obszar kształcenia: sztuka Dziedzina: sztuki plastyczne Dyscyplina artystyczna: sztuki piękne sztuki projektowe Forma studiów: studia stacjonarne     Poziom kształcenia: poziom 8, studia III stopnia Liczba semestrów: 6 Liczba punktów ECTS: 45       Spis treści            I.  Wstęp. Sylwetka absolwenta 3           … Czytaj dalej Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie