Sekcja ds. socjalno-bytowych studentów
Anna Bruss
Magdalena Obacz
Budynek C, pok. 410
wtorek-piątek, 10.00–14.00
tel. 61 853 00 18 w. 116

BIURO PROMOCJI

Budynek A, pok. 109
tel.: 61 855 27 06 w. 352
promocja@uap.edu.pl