Sekcja ds. socjalno-bytowych studentów
Anna Bruss
Magdalena Obacz
Budynek C, pok. 410
wtorek-piątek, 10.00–14.00

tel. 61 853 00 18 w. 116

e-mail: anna.bruss@uap.edu.pl

magdalena.obacz@uap.edu.pl