Studia podyplomowe Projektowanie Graficzne

Studia podyplomowe Projektowanie Graficzne przeznaczone są dla osób:
– które ukończyły studia na różnych kierunkach studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia)
– chcących zdobyć praktyczne umiejętności pozwalające na realizację projektów z zakresu projektowania graficznego
– pracujących, lub zainteresowanych pracą w studiach projektowych, agencjach reklamowych czy instytucjach związanych z tworzeniem szeroko pojętej komunikacji wizualnej
– chcących pogłębić swoje dotychczasowe i zdobyć nowe doświadczenie z zakresu projektowania graficznego
– zainteresowanych komunikacją wizualną w kontekście projektowania graficznego

PROGRAM:

Liczba godzin dydaktycznych:
– 184 godziny lekcyjne (45 min.)
– 12 zjazdów (sobota–niedziela)
– 2 semestry (październik–styczeń, luty–maj)

Terminarz zjazdów i rozkład zajęć zostanie opublikowany do końca września 2019 roku

Zakres zagadnień:

Typografia (18 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 12 godz.)
– poznanie zasad składu tekstu
– warsztaty z praktycznych zastosowań typografii
– użycie litery jako podstawowego narzędzia w projektowaniu graficznym
– operowanie typografią w tworzeniu uniwersalnych komunikatów wizualnych
– historia projektowania graficznego w kontekście typografii

Identyfikacja wizualna (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)
– poznanie strategii budowania wizerunku marki, produktu czy firmy
– poznanie zasad tworzenia kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej
– budowanie narracji wizualnej z uwzględnieniem współczesnych trendów i zjawisk wizualnych
– konstruowanie architektury informacji
– projektowanie znaków graficznych i logotypów
– warsztaty z wykorzystaniem programów graficznych (Photoshop, Ilustrator)

Projektowanie komunikatu wizualnego (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)
– poznanie konwencji i zasad obowiązujących we współczesnym projektowaniu graficznym
– poznanie zależności pomiędzy funkcją a formą
– umiejętność konstruowania przekazów wizualnych za pomocą świadomego doboru właściwych środków wyrazu
– warsztaty projektowe
– umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu historii sztuki, historii projektowania graficznego
i designu do kreacji grafiki o charakterze autorskim jak i reklamowym

Przygotowanie do druku (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)
– warsztaty z praktycznych umiejętności przygotowania do druku takich form jak: książka, gazeta, akcydensy itp.
– podstawy pracy w programach Ilustrator, InDesign
– umiejętność wykorzystania nowoczesnej technologii w procesie przygotowania do druku
– warsztaty fotoedycji z wykorzystaniem programów graficznych (Photoshop)
– poznanie właściwości materiałów poligraficznych w kontekście przygotowania do druku

Projektowanie wydawnictw (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)
– poznanie zasad tworzenia różnego rodzaju form wydawniczych: książka, katalog, album, gazeta, program, ulotka
– poznanie zasad w budowaniu relacji typografia – ilustracja
– budowanie architektury wydawnictw w odniesieniu do treści i funkcji
– projektowanie wydawnictw na siatkach modularnych
– warsztaty z wykorzystaniem programów graficznych (Ilustrator, InDesign)

Warsztatowe techniki druku (18 godz. – zajęcia praktyczne 18 godz.)
– poznanie klasycznych technik druku
– wykorzystanie warsztatowych technik druku w odniesieniu do współczesnego projektowania
– warsztaty z technik drukarskich takich jak: offset, druk wypukły, sitodruk

Prawo autorskie (6 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz.)
– Prawo autorskie a praktyka projektowa

Cel studiów:

– przygotowanie zawodowe słuchacza do tworzenia kreacji szeroko pojętych projektów graficznych w obszarze projektowania graficznego, a także podstawowych technik z zakresu grafiki warsztatowej
– zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających samodzielnie formułować założenia projektowe wyrażone w adekwatnej formie graficznej w ramach takich dziedzin jak plakat, ilustracja, typografia, grafika wydawnicza, identyfikacja wizualna i innych form projektowych
– wykształcenie świadomego projektanta rozumiejącego aspekty komunikacji wizualnej, znającego procesy i technologie pozwalające realizować projekty o charakterze autorskim jak i zespołowym w kontekście współczesnej narracji wizualnej

Kadra:
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków UAP, aktywnie działających i wielokrotnie nagradzanych projektantów.

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna: 80 zł
  • Opłata za czesne: 5 200 zł. Istnieje możliwość dokonania w płatności jednorazowo (do 30 września) lub w dwóch ratach po 2 600 zł. (do 30 września / sem. zimowy, do 15 stycznia / sem. letni)

Rekrutacja:

REJESTRACJA W SYSTEMIE E-DZIEKANAT
Rejestracja kandydatów: 10.07-18.09.2019
*Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 25.09. 2019
* Uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest od zebrania minimalnej liczby uczestników.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:

– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów (absolwenci studiów z roku 2018, którzy w momencie trwania rekrutacji nie odebrali jeszcze dyplomu ukończenia studiów mogą przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych wydane przez Uczelnię oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie)
– kserokopia dowodu osobistego
– 2 aktualne fotografie (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych, 35 mm x 45 mm)
– dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
portfolio – plik pdf – prezentujące od 5 do 15 prac (fotografie, rysunki, grafiki, projekty graficzne). W przypadku braku portfolio, list motywacyjny.

Dokumenty należy dostarczyć dziekanatu studiów niestacjonarnych – budynek C, p. 402.


Do pobrania:

Studia_podyplomowe_UAP_WGiKW_program_2018

STUDIA_PODYPLOMOWE_efekty ksztalcenia