Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wykaz dokumentów

Terminarz

Prosimy na zwrócenie uwagi na zmiany w terminarzu.