Rekrutacja

rekrutacja_2016_banner_2


DRUGI NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

W dniach 13, 14, 15 września 2016 odbędzie się sprawdzian kwalifikacyjny na następujące kierunki:
– PROJEKTOWANIE MEBLA
– RZEŹBA
– DESIGN KRAJOBRAZU
– FOTOGRAFIA
– EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Przyjmowanie dokumentów na wskazane kierunki odbędzie się w dniach 5-9 września 2016 w godzinach 10.00-14.00 w budynku C (przy placu Wielkopolskim 9), pok. 410.
Dokumenty można również wysłać pocztą w dniach 28.08.2016-7.09.2016.


DRUGI NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

W dniu 16 września 2016 odbędzie się sprawdzian kwalifikacyjny na następujące kierunki:
– MALARSTWO
– GRAFIKA (specjalność GRAFIKA WARSZTATOWA)
– RZEŹBA
– DESIGN KRAJOBRAZU
– FOTOGRAFIA
– EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Przyjmowanie dokumentów na wskazane kierunki odbędzie się w dniach 5-9 września 2016 w godzinach 10.00-14.00 w budynku C (przy placu Wielkopolskim 9), pok. 410.
Dokumenty można również wysłać pocztą w dniach 28.08.2016-7.09.2016.
Kandydaci zobowiązani są wnieść opłatę rekrutacyjną.


DRUGI NABÓR NA STUDIA NIESTACJONARNE (SOBOTNIO-NIEDZIELNE)
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
kierunek: GRAFIKA, specjalność: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Sprawdziany kwalifikacyjne: 19 września 2016 r.
Godz. 10.00 – rozmowy z kandydatami na studia pierwszego stopnia
Godz. 14.00 – rozmowy z kandydatami na studia drugiego stopnia

Przyjmowanie dokumentów: 6 – 9 września 2016 r. w budynku C (Plac Wielkopolski 9), pokój 404

Informacji dotyczących studiów i sprawdzianu kwalifikacyjnego udziela:
Urszula Małecka
urszula.malecka@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18, wew. 121
Dziekanat Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – studia niestacjonarne
Dziekanat czynny od wtorku do soboty w godz. 10.00-14.00

Informacje szczegółowe:
http://uap.edu.pl/media/2015/02/GRAFIKA-niestacjonarne-studia-I-stopnia-sprawdz.-kwalifikacyjny_2016.pdf

http://uap.edu.pl/media/2015/02/GRAFIKA-niestacjonarne-studia-II-stopnia-sprawdz.-kwalifikacyjny_2016.pdf


DRUGI NABÓR NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII, ROK AKADEMICKI 2016/2017.

Sprawdzian kwalifikacyjny: 19 września 2016 r.
Godz. 10.00 – rozmowa z kandydatami na studia pierwszego stopnia
Godz. 15.00 – rozmowa z kandydatami na studia drugiego stopnia

Przyjmowanie dokumentów: 6 – 9 września 2016 r., Dziekanat Wydziału AWiS, pok. 404, budynek C, Pl. Wielkopolski 9
Dziekanat czynny od wtorku do soboty w godz. 10.00 – 14.00


REKRUTACJA WRZESIEŃ 2016 – studia dzienne i zaoczne, licencjackie i magisterskie

DRZWI OTWARTE W KATEDRZE FOTOGRAFII UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU I PRZEGLĄDY PORTFOLIO

Wszystkich zainteresowanych studiowaniem fotografii w poznańskim Uniwersytecie Artystycznym zapraszamy na wrześniowe Drzwi Otwarte oraz przeglądy portfolio, które odbędą w sobotę 3 września 2016 o godz. 11:00 w Katedrze Fotografii UAP (budynek „B”, ul. 23 lutego 20, sala B.101). Podczas spotkania szczegółowo omówimy charakter i program studiów, inicjatywy i działania studenckie, perspektywy dla absolwentów oraz zasady tegorocznej rekrutacji. Odbędą się też konsultacje prac kandydatów przygotowujących się do sprawdzianu kwalifikacyjnego. Zapraszamy!

Terminy:

3.09.2016, godz. 11:00 —> drzwi otwarte w Katedrze Fotografii i konsultacje portfolio
6-9.09.2016 —> składanie dokumentów (osobiście lub pocztą: UAP pl. Wielkopolski 9, pok. 410 – st. dzienne / pok. 404 – st. zaoczne,
60-967 Poznań)
13-15.09.2016 —> sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne pierwszego stopnia (dzienne licencjackie)
16.09.2016 —> sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne drugiego stopnia (dzienne magisterskie)
17.09.2016 —> sprawdzian kwalifikacyjny na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (zaoczne licencjackie i magisterskie)

http://fotografia.uap.edu.pl/rekrutacja/


PRZEŁOŻENIE TERMINU POSIEDZENIA W SPRAWIE ODWOŁAŃ

W związku z faktem, iż przekazanie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne świadectw dojrzałości do szkół nastąpiło w dniu 5 lipca 2016, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UAP przekłada termin posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dot. odwołań do dnia 4 sierpnia 2016 r., do godz. 10.00 (poprzednia data: 29 lipca 2016). Miejsce posiedzenia w sprawie odwołań pozostaje niezmienione: Rektorat UAP, pok. 209, Al. Marcinkowskiego 29. UWAGA: Bez względu na przełożenie terminu posiedzenia w sprawie odwołań, Kandydatom przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji od Komisji Rekrutacyjnej.


TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dla studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
(poza kierunkiem Kuratorstwo i teorie sztuki)

Składanie dokumentów:
19-20.05.2016, godz. 10.00-18.00
21.05.2016. godz. 10.00-15.00
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 16.05-27.05.2016 (decyduje data stempla pocztowego)

Dla kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki, studia stacjonarne pierwszego stopnia
Składanie dokumentów: 1-15.07.2016
Istnieje możliwość nadesłanie dokumentów pocztą w terminie: 1-15.07.2016, do godz. 12.00

Dla studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Wydział Komunikacji Multimedialnej
7-24 czerwca, w godzinach pracy Dziekanatu

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
7-11 czerwca 2016, w godzinach pracy Dziekanatu

Więcej informacji: http://uap.edu.pl/rekrutacja/ogolne-zasady-rekrutacji/

STUDIA DOKTORANCKIE
Interdyscyplinarne, na Wydziale Komunikacji Multimedialnej
Składanie dokumentów: 13-24 czerwca 2016 r.
W przypadku niewyczerpania limitu miejsc: 12-16 września 2016 r.
na Wydziale Architektury i Wzornictwa
na Wydziale Malarstwa i Rysunku
na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej
Składanie dokumentów: 20-24 czerwca 2016 r.
W przypadku niewyczerpania limitów miejsc: 12-16 września 2016 r.
Na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych
Składanie dokumentów: 20-24 czerwca 2016 r.
W przypadku niewyczerpania limitów miejsc: 5-9 września 2016 r.


KIERUNKI STUDIÓW – ROK AKAD. 2016/2017KLIKNIJ LINK

Struktura wydziałów UAP/tryb studiówKLIKNIJ LINK


ZOBACZ RÓWNIEŻ STRONĘ: www.rekrutacja.uap.edu.pl


Rekrutacja1 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja 2 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja 3 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja 4 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja 5 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja 6 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja7 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

No Banner to display