Szanowni kandydaci,

Termin składania dokumentów:
17.05.2017 r. w godz. 10.00–15.00
18.05.2017 r. w godz. 10.00–18.00
19.05.2017 r. w godz. 10.00–15.00

Dokumenty przyjmuje:
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Atrium, budynek B – wejście od Al. Marcinkowskiego 29 oraz ul. 23 Lutego 20

Uwaga!
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 15.05–24.05.2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Sekcja ds. socjalno-bytowych studentów
Anna Bruss
Magdalena Obacz
Budynek C, pok. 410
wtorek-piątek, 10.00–14.00

tel. 61 853 00 18 w. 116

mail: anna.bruss@uap.edu.pl