Rekrutacja

rekrutacja_2016_banner_2

PRZEŁOŻENIE TERMINU POSIEDZENIA W SPRAWIE ODWOŁAŃ

W związku z faktem, iż przekazanie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne świadectw dojrzałości do szkół nastąpiło w dniu 5 lipca 2016, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UAP przekłada termin posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dot. odwołań do dnia 4 sierpnia 2016 r., do godz. 10.00 (poprzednia data: 29 lipca 2016). Miejsce posiedzenia w sprawie odwołań pozostaje niezmienione: Rektorat UAP, pok. 209, Al. Marcinkowskiego 29. UWAGA: Bez względu na przełożenie terminu posiedzenia w sprawie odwołań, Kandydatom przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji od Komisji Rekrutacyjnej.


TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dla studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
(poza kierunkiem Kuratorstwo i teorie sztuki)

Składanie dokumentów:
19-20.05.2016, godz. 10.00-18.00
21.05.2016. godz. 10.00-15.00
Istnieje możliwość nadesłania dokumentów pocztą w dniach 16.05-27.05.2016 (decyduje data stempla pocztowego)

Dla kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki, studia stacjonarne pierwszego stopnia
Składanie dokumentów: 1-15.07.2016
Istnieje możliwość nadesłanie dokumentów pocztą w terminie: 1-15.07.2016, do godz. 12.00

Dla studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Wydział Komunikacji Multimedialnej
7-24 czerwca, w godzinach pracy Dziekanatu

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
7-11 czerwca 2016, w godzinach pracy Dziekanatu

Więcej informacji: http://uap.edu.pl/rekrutacja/ogolne-zasady-rekrutacji/

STUDIA DOKTORANCKIE
Interdyscyplinarne, na Wydziale Komunikacji Multimedialnej
Składanie dokumentów: 13-24 czerwca 2016 r.
W przypadku niewyczerpania limitu miejsc: 12-16 września 2016 r.
na Wydziale Architektury i Wzornictwa
na Wydziale Malarstwa i Rysunku
na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej
Składanie dokumentów: 20-24 czerwca 2016 r.
W przypadku niewyczerpania limitów miejsc: 12-16 września 2016 r.
Na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych
Składanie dokumentów: 20-24 czerwca 2016 r.
W przypadku niewyczerpania limitów miejsc: 5-9 września 2016 r.


KIERUNKI STUDIÓW – ROK AKAD. 2016/2017KLIKNIJ LINK

Struktura wydziałów UAP/tryb studiówKLIKNIJ LINK


ZOBACZ RÓWNIEŻ STRONĘ: www.rekrutacja.uap.edu.pl


Rekrutacja1 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja 2 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja 3 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja 4 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja 5 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja 6 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

Rekrutacja7 from Uniwersytet Artystyczny Poznań on Vimeo.

No Banner to display