Szanowni Kandydaci!

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j. z późn. zm.) nie nakłada żadnych ograniczeń wiekowych.

 Oznacza to, że bez względu na wiek można ubiegać się o przyjęcie na studia.

Uchwała Senatu UAP
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia od roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu laureatów i finalistów
Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego i innych konkursów
Uchwała Senatu UAP nr 50
wraz ze zmianami do Uchwały nr 50
Uchwała Senatu UAP nr 63

studia stacjonarne

Animacja

Architektura

Architektura Wnętrz

Design Krajobrazu

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych

Fotografia

specjalność: fotografia

specjalność: fotografia edytorska

Grafika Artystyczna

Grafika Projektowa

Grafika

specjalność: grafika warsztatowa

specjalność: projektowanie graficzne

Intermedia

specjalność: intermedia

specjalność: film eksperymentalny

Kuratorstwo i Teorie Sztuki

Malarstwo

Projektowanie Mebla

Rzeźba

Scenografia

Wzornictwo

studia niestacjonarne

Architektura wnętrz

Fotografia

Grafika

specjalność: Projektowanie graficzne

studia podyplomowe