Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UAP
Marcin Smukowski
marcin.smukowski@uap.edu.pl

Wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UAP
Stanisław Łakiński

Wiceprzewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UAP
Daria Tomczak

Kanclerz Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UAP
Koordynator ds. galerii studenckich
Agnieszka Klarzak

Koordynator ds. wizerunku
Michalina Brokos

Koordynator ds. organizacji studenckich
Ada Łowkis

FB: https://www.facebook.com/SamorzadUAP/