Samorząd Studencki UAP

kontakt:  samorzad@uap.edu.pl

Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego UAP
Marcin Smukowski
marcin.smukowski@uap.edu.pl

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studenckiego UAP
Stanisław Lakiński

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studenckiego UAP
Daria Tomczak

Kanclerz Rady Samorządu Studenckiego UAP
Agnieszka Klarzak

FB https://www.facebook.com/events/554189268279690/