p.o. Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UAP
Maksymilian Bernady

p.o. Wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UAP
Piotr Brykner

Wiceprzewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UAP
Daria Tomczak

Kanclerz Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UAP
Koordynator ds. galerii studenckich
Ewelina Komoń

Koordynator ds. wizerunku
Michalina Brokos

Koordynator ds. organizacji studenckich
Ada Łowkis


KONTAKT:

FB: https://www.facebook.com/SamorzadUAP/
SKRZYNKA POCZTOWA: samorzad@uap.edu.pl
Samorząd Studentów Studiów Doktoranckich
SKRZYNKA POCZTOWA: doktoranci@uap.edu.pl