REKRUTACJA 2019/2020

Praktyczne informacje dla Kandydata na studia

  1. Rejestracja na stronie UAP – http://uap.edu.pl/dla-kandydata/rejestracja-kandydata/

Prosimy o zarejestrowanie się i wypełnienie Formularza Rejestracyjnego według instrukcji, a następnie wydrukowania Karty Kandydata¹. Dokument ten jest niezbędny przy przystąpieniu do sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia na UAP.
UWAGA: ¹Karta Kandydata możliwa będzie do wygenerowania po automatycznym przypisaniu Kandydata do konkretnego terminu sprawdzianu kwalifikacyjnego.

TERMINY REJESTRACJI INTERNETOWEJ:

Studia w trybie stacjonarnym

– studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, od 02.03 do 16.06.2019
– studia stacjonarne II stopnia, od 02.03 do 28.06.2019
– studia stacjonarne I stopnia KIERUNEK KURATORSTWO I TEORIE SZTUKI, od 02.03 do 10.07.2019

Studia w trybie niestacjonarnym

– studia niestacjonarne – kierunek Architektura Wnętrz i Scenografii (I i II stopień), od 02.03 do 04.07.2019
– studia niestacjonarne – kierunek Fotografia (I i II stopień), od 02.03 do 23.06.2019
– studia niestacjonarne – kierunek Grafika, specjalność Projektowanie graficzne I stopnia, od 02.03 do 04.07.2019
– studia niestacjonarne – kierunek Grafika, specjalność Projektowanie graficzne II stopnia, od 02.03 do 06.07.2019

Studia Podyplomowe

– Projektowanie Graficzne na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, od 10.07 do 18.09.2019

  1. Sprawdzian Kwalifikacyjny

Sprawdzian kwalifikacyjny podzielony jest na dwa terminy. Kandydaci przypisani są do terminu automatycznie bez możliwości zmiany. Prosimy o zarezerwowanie czasu na okres trwania całego sprawdzianu kwalifikacyjnego.

TERMINY SPRAWDZIANÓW KWALIFIKACYJNYCH:

Studia stacjonarne

– studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, od 24.06 do 02.07.2019
Uwaga: Dla Fotografii oraz Grafiki Projektowej przewidziana jest III tura w dniach – 30.06-2.07.2019
– studia stacjonarne II stopnia od 04.07 do 05. 07.2019
– studia stacjonarne I stopnia dla kierunku Kuratorstwo i Teorie Sztuki (konkurs świadectw – obrady komisji bez uczestnictwa kandydatów) 19.07.2019

Studia niestacjonarne

– studia niestacjonarne I stopnia, kierunek Architektura Wnętrz, 06.07.2019 godz. 10.00
– studia niestacjonarne II stopnia, kierunek Architektura Wnętrz, 06.07.2019 godz. 13.00
– studia niestacjonarne I stopnia, kierunek Fotografia, 30.06.2019, godz. 9.00
– studia niestacjonarne II stopnia, kierunek Fotografia, 29.06.2019, godz. 9.00
– studia niestacjonarne I stopnia, kierunek Grafika, specjalność Projektowanie graficzne, od 06.07 do 07.07.2019
– studia niestacjonarne II stopnia, kierunek Grafika, specjalność Projektowanie graficzne 08.07.2019

Studia Podyplomowe

– Projektowanie Graficzne – termin ogłoszenia wyników 25.09.2019