Studia podyplomowe Projektowanie Graficzne

Studia podyplomowe Projektowanie Graficzne przeznaczone są dla osób:
– które ukończyły studia na różnych kierunkach studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia)
– chcących zdobyć praktyczne umiejętności pozwalające na realizację projektów z zakresu projektowania graficznego
– pracujących, lub zainteresowanych pracą w studiach projektowych, agencjach reklamowych czy instytucjach związanych z tworzeniem szeroko pojętej komunikacji wizualnej
– chcących pogłębić swoje dotychczasowe i zdobyć nowe doświadczenie z zakresu projektowania graficznego
– zainteresowanych komunikacją wizualną w kontekście projektowania graficznego

PROGRAM:

Liczba godzin dydaktycznych:
– 184 godziny lekcyjne (45 min.)
– 12 zjazdów (sobota–niedziela)
– 2 semestry (październik–styczeń, luty–maj)

Terminarz zjazdów i rozkład zajęć zostanie opublikowany do końca września 2019 roku

Zakres zagadnień:

Typografia (18 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 12 godz.)
– poznanie zasad składu tekstu
– warsztaty z praktycznych zastosowań typografii
– użycie litery jako podstawowego narzędzia w projektowaniu graficznym
– operowanie typografią w tworzeniu uniwersalnych komunikatów wizualnych
– historia projektowania graficznego w kontekście typografii

Identyfikacja wizualna (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)
– poznanie strategii budowania wizerunku marki, produktu czy firmy
– poznanie zasad tworzenia kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej
– budowanie narracji wizualnej z uwzględnieniem współczesnych trendów i zjawisk wizualnych
– konstruowanie architektury informacji
– projektowanie znaków graficznych i logotypów
– warsztaty z wykorzystaniem programów graficznych (Photoshop, Ilustrator)

Projektowanie komunikatu wizualnego (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)
– poznanie konwencji i zasad obowiązujących we współczesnym projektowaniu graficznym
– poznanie zależności pomiędzy funkcją a formą
– umiejętność konstruowania przekazów wizualnych za pomocą świadomego doboru właściwych środków wyrazu
– warsztaty projektowe
– umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu historii sztuki, historii projektowania graficznego
i designu do kreacji grafiki o charakterze autorskim jak i reklamowym

Przygotowanie do druku (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)
– warsztaty z praktycznych umiejętności przygotowania do druku takich form jak: książka, gazeta, akcydensy itp.
– podstawy pracy w programach Ilustrator, InDesign
– umiejętność wykorzystania nowoczesnej technologii w procesie przygotowania do druku
– warsztaty fotoedycji z wykorzystaniem programów graficznych (Photoshop)
– poznanie właściwości materiałów poligraficznych w kontekście przygotowania do druku

Projektowanie wydawnictw (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)
– poznanie zasad tworzenia różnego rodzaju form wydawniczych: książka, katalog, album, gazeta, program, ulotka
– poznanie zasad w budowaniu relacji typografia – ilustracja
– budowanie architektury wydawnictw w odniesieniu do treści i funkcji
– projektowanie wydawnictw na siatkach modularnych
– warsztaty z wykorzystaniem programów graficznych (Ilustrator, InDesign)

Warsztatowe techniki druku (18 godz. – zajęcia praktyczne 18 godz.)
– poznanie klasycznych technik druku
– wykorzystanie warsztatowych technik druku w odniesieniu do współczesnego projektowania
– warsztaty z technik drukarskich takich jak: offset, druk wypukły, sitodruk

Prawo autorskie (6 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz.)
– Prawo autorskie a praktyka projektowa

Cel studiów:

– przygotowanie zawodowe słuchacza do tworzenia kreacji szeroko pojętych projektów graficznych w obszarze projektowania graficznego, a także podstawowych technik z zakresu grafiki warsztatowej
– zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających samodzielnie formułować założenia projektowe wyrażone w adekwatnej formie graficznej w ramach takich dziedzin jak plakat, ilustracja, typografia, grafika wydawnicza, identyfikacja wizualna i innych form projektowych
– wykształcenie świadomego projektanta rozumiejącego aspekty komunikacji wizualnej, znającego procesy i technologie pozwalające realizować projekty o charakterze autorskim jak i zespołowym w kontekście współczesnej narracji wizualnej

Kadra:
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dydaktyków UAP, aktywnie działających i wielokrotnie nagradzanych projektantów.

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna: 80 zł
  • Opłata za czesne: 5 200 zł. Istnieje możliwość dokonania w płatności jednorazowo (do 30 września) lub w dwóch ratach po 2 600 zł. (do 30 września / sem. zimowy, do 15 stycznia / sem. letni)

Rekrutacja:

REJESTRACJA W SYSTEMIE AKADEMUS

Rejestracja kandydatów: 10.07–18.09.2019
*Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 25.09.2019
* Uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest od zebrania minimalnej liczby uczestników.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym w systemie Akademus:

– Deklaracja dotycząca ukończenia studiów
– aktualna fotografia (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 35 mm x 45 mm).
– portfolio – plik pdf – prezentujące od 5 do 15 prac (fotografie, rysunki, grafiki, projekty graficzne). W przypadku braku portfolio, list motywacyjny.

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są dostarczyć do dziekanatu studiów niestacjonarnych (budynek C, p. 402) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis oraz wypełnioną ankietę osobową (dostępną na profilu Kandydata w systemie Akademus) do dnia 05.10.2019

Dodatkowo dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej należy przesłać na adres: aleksandra.trzcinska@uap.edu.pl do 18 września 2019.

(wysokość oraz numer konta do wpłaty widoczny jest na profilach kandydatów w systemie Akademus – zakładka „Opłata”)


Do pobrania:

Program Studiów

STUDIA_PODYPLOMOWE_efekty kształcenia