Szanowni Kandydaci!

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j. z późn. zm.) nie nakłada żadnych ograniczeń wiekowych.

 Oznacza to, że bez względu na wiek można ubiegać się o przyjęcie na studia.

 

studia stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Fotografia

Grafika

specjalność: grafika warsztatowa

specjalność: projektowanie graficzne

Kuratorstwo i Teorie Sztuki

Rzeźba

Malarstwo

studia niestacjonarne

Fotografia

specjalność: fotografia

specjalność: fotografia edytorska

Grafika

specjalność: projektowanie graficzne

Studia podyplomowe

Architektura wnętrz

Studia podyplomowe