Szanowni Kandydaci!

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j. z późn. zm.) nie nakłada żadnych ograniczeń wiekowych.

 Oznacza to, że bez względu na wiek można ubiegać się o przyjęcie na studia.

 

studia stacjonarne

Design krajobrazu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Fotografia

Grafika

specjalność: grafika warsztatowa

Kuratorstwo i teorie sztuki

Projektowanie mebla

Rzeźba

 

studia niestacjonarne

Architektura wnętrz

Fotografia

Grafika

specjalność: grafika projektowa