Czerwiec 2018

Zakup 270 godzin serwisu powdrożeniowego


Maj 2018

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i chemicznych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Wdrożenie, dzierżawa, serwis urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi wsparcia serwisowego na system YSoft SafeQ


Kwiecień 2018

Dostawa oprogramowania


Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Marzec 2018

Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla UAP


Sukcesywna dostawa chemii gospodarczej dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla UAP


Styczeń 2018


GRUDZIEŃ 2017


Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przeprowadzonym w trybie z wolnej ręki pod nazwą „Dostawa urządzeń komputerowych” UAP/WR/1/2017.

LISTOPAD 2017

PAŹDZIERNIK 2017
WRZESIEŃ 2017SIERPIEŃ 2017