Halina Jaworska
1926 – 2019

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci śp. Haliny Jaworskiej, wieloletniego pracownika administracji naszej uczelni. Pani Halina Jaworska wiele lat swojego życia poświęciła na rzecz pracy dla naszej Uczelni, którą szczególnie w ostatnich latach bardzo często wspominała.

Rodzinie oraz przyjaciołom Pani Haliny Jaworskiej  składamy najszczersze wyrazy współczucia.


Pogrzeb śp. Haliny Jaworskiej odbędzie się 22 lipca o godz. 12:45 na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo przy ul. Gnieźnieńskiej