Uprzejmie informujemy o kolejnej, jubileuszowej edycji SBMFR, która będzie miała miejsce na początku roku akademickiego 2019/2020.

Przebieg konkursu:
– etap 1
10.10.2019 – /czwartek/ – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac
(e-mail: biennale@rzezba.pl)
– etap 2
11.10.2019 /piątek/ – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),
– etap 3
14.10.2019 – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.
– etap 4
04.11.2019 /poniedziałek/ – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.
– etap 5
06.11.2019 /środa/ – obrady jury (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.
– etap 6
29.11.2019 /piątek/ – wystawa konkursowa. 29.11.2019 godz.: 18.00 – ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród i wyróżnień.
→ więcej informacji