„Noc muzeów  – kostiumy teatralne”  – wystawa prezentowana będzie na Dziedzińcu Szkoły Baletowej w Poznaniu w czasie trwania „Nocy Muzeów”  18 maja 2019 roku i trwać będzie do 28 maja 2019. Autorami kostiumów są studenci z Pracowni Kostiumu Teatralnego UAP. Prezentowane obiekty będą obrazem klimatu i tematów literackich podejmowanych w czasie studiów. Niekonwencjonalność rozwiązań projektowych, dbałość o krój i formę oraz zastosowana różnorodność materii potwierdza kreatywność autorów kostiumów.