Piotr Sonnewend | Obrona pracy doktorskiej (WMiR)- „RYSUNEK MONOCHROMATYCZNY JAKO PODSTAWA WYRAŻANIA TREŚCI TWÓRCZEJ. BARWNOŚĆ GRAFITU I ZŁUDNE EFEKTY NIEZNANYCH STRUKTUR ORAZ ZAGUBIENIA W RYSUNKOWYM SAMOSPEŁNIENIU”

17.04.2019, godz. 11.00
Atrium UAP