Marcin Waszak | Wystawa pracy dyplomowej magisterskiej – PROJEKT NOWYCH PRZESTRZENI DLA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU I CENTRUM PROMOCJI MODY PRZY ALEJACH MARCINKOWSKIEGO 28

Miejsce wystawy: Hol budynku A UAP, Al. Marcinkowskiego 29
Czas trwania wystawy: 10.04 – 24.04.2019

Kuratorzy:
Pracownia Kształtowania Wnętrz Wystawienniczych
dr hab. Piotr Machowiak, prof. nadzw. UAP
dr Emilia Cieśla, ad.

Praca dyplomowa jest projektem nowych przestrzeni edukacyjnych, wystawienniczych i promocyjnych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Rozwój Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe przestrzenie edukacyjne i wystawiennicze. Dyplom „Projekt nowych przestrzeni dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Centrum Promocji Mody przy Alejach Marcinkowskiego 28” jest odpowiedzią i propozycją rozwiązania problemu zagospodarowania należącej do Uczelni działki. Projekt zakłada rewitalizację istniejącej kamienicy oraz stworzenie nowego centrum edukacyjnego z dodatkową funkcją – Centrum Promocji Mody, aby nadać Poznańskiej Uczelni nową drogę rozwoju i poszerzyć ofertę edukacyjną dla studentów.