Informujemy o możliwości ubiegania się o wyjazd do Izraela w ramach wymiany z Bezalel Academy of Art and Design na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020.

Kierunki do wyboru to:

  • UNDERGRADUATE – studia pierwszego stopnia

• Fine Arts
• Photography
• Visual Communications
• Screen-Based Arts (Animation and Video)
• Fashion and Jewelry
• Ceramics and Glass Design
• Industrial Design
• Architecture

  • GRADUATE – studia drugiego stopnia

• Fine Arts and Photography (MFA)
• Industrial Design (MDes)
• Urban Design (MUrbDes)

W ramach oferty studenci mają możliwość bezpłatnej nauki na Bezalel Academy of Art and Design przez okres jednego semestru. Koszty utrzymania i przelotu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Ostateczny termin składania dokumentów: 01.04.2019 (poniedziałek)

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie kompletu dokumentów na adres international@uap.edu.pl

  1. wykazu ocen ze wszystkich lat studiów
  2. portfolio (w formie cyfrowej)
  3. zaświadczenia o znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B1

Na podstawie powyższych dokumentów komisja zakwalifikuje do wyjazdu 2 osoby.

Fact Sheet Bezalel