Marzena Wolińska | QPORCELANIE

100/100–100 wystaw na 100-lecie UAP
Galeria Rotunda UAP, Al. Marcinkowskiego 29
3-10.02.2019


dr hab. Marzena Wolińska, prof. nadzw. UAP
– absolwentka kierunku Wzornictwo. Pełni funkcję Kierownika Katedry Designu na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Od 1997 roku związana z macierzystą Uczelnią. Od 2005 roku prowadzi Pracownię Projektowania Produktu. Projektantka, szczególnie bliskie jej tworzywa to porcelana i szkło. Projektuje kształty do produkcji wielkoprzemysłowej, jak i krótkie serie autorskie. W dorobku ma współpracę z największymi polskimi producentami tej branży. Oprócz projektowania dla przemysłu własnoręcznie tworzy też unikatowe formy, zarówno u użytkowe jak i dekoracyjne. Ten namacalny, w dosłownym tego słowa znaczeniu, kontakt z tworzywem jest uzupełnieniem wypowiedzi projektowej, składającym się na całościowy obraz twórcy.