Sławomir Sobczak | (?!…)

Galeria Rotunda UAP | 100/100

termin: 14-19.01.2019


prof. dr hab. Sławomir Sobczak – Studiował w PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu.

Od 1989 pracuje w macierzystej uczelni. Obecnie jest kierownikiem pracowni Kina Rozszerzonego. W latach 2008 – 2015 pełnił funkcję kierownika Katedry Intermediów, a od 2015 jest prodziekanem Wydziału Sztuki Mediów (dawniej Komunikacji Multimedialnej).

Przez 16 lat (1991-2007) kierował Galerią ON w Poznaniu. Do 2013 roku był dyrektorem wykonawczym Mediations Biennale Poznań. Realizuje projekt artystyczno-badawczy Polish Art Tomorrow (www.arttomorrow.pl), badający potencjał polskiej sceny artystycznej po roku 2000. Był kuratorem wielu dużych projektów artystycznych i wystaw oraz redaktorem publikacji książkowych.

Jako artysta realizuje prace w zakresie instalacji, w tym instalacji interaktywnej, wideo-artu, obiektu, performance i sztuki efemerycznej. Kreuje przede wszystkim nie dzieła prosceniczne, a doświadczenia negocjujące z rzeczywistością. Na widzów / uczestników swoistych „spektakli”, oddziałuje często poprzez fizyczne wrażenia i emocje.

Do tej pory zrealizował blisko 200 autorskich projektów artystycznych.

Miał 18 wystaw indywidualnych i uczestniczył w ponad 200 zbiorowych w Polsce i na świecie. Jego prace znajdują się w kolekcjach publicznych i prywatnych.