Piotr Chojnacki | Nie chodźcie do GILGAL

Rotunda UAP – 100/100 na 100-lecie UAP

Budynek A, Al. Marcinkowskiego 29


dr hab. Piotr Chojnacki prof. UAP – Od ubiegłego wieku prowadzi IV Pracownię Fotografii.

Wypowiada się poprzez obrazy fotograficzne. W swoich poszukiwaniach próbuje zmierzyć się z takimi pojęciami jak prawda i doświadczenie. Doświadczenie implikujące świat idei widziany przez pryzmat zmysłów, percepcji, intuicji, uczucia i woli. A ponieważ niemożliwe jest oddzielenia doświadczenia od realności, tak więc prawda realności jest prawdopodobnym obszarem niepokojącym.