Wystawa prac studentów Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

pt; „Ławeczka Krystyny Feldman”

obiekt scenograficzno-architektoniczny w przestrzeni Miasta Poznania.

Celem zadania było zaprojektowanie obiektu, który powinien zachęcać do interakcji poprzez funkcję wypoczynkową, ponadto odnoszącą się do wizerunku Krystyny Feldman, postrzeganej przede wszystkim jako aktorka teatralna i telewizyjna, ale też poznanianka, mieszkanka Rataj, użytkowniczka komunikacji miejskiej (jeździła wyłącznie tramwajami).
Pojęcie „ławeczki” może być interpretowane szeroko – specyfika postaci Krystyny Feldman powinna skłaniać autorów projektów do twórczego rozwinięcia i reinterpretacji znanego już od lat konceptu architektonicznego, zakładającego jedną zintegrowaną rzeźbę postaci z wykonaną z tego samego tworzywa ławką.

Wystawa jest efektem zadania tematycznego w formie konkursu wewnętrznego.

Pomysł współpracy, opieka artystyczna i koordynacja merytoryczna: dr hab. Piotr Tetlak prof. nadzw. UAP
Aranżacja i opieka techniczna: mgr Krzysztof Urban

Wystawę można oglądać do 7 lutego 2019