Grzegorz Nowicki | Linia ale NIE podziału

10.12 – 15.10.2018

Galeria Rotunda 100/100

Mój komentarz
To brak komentarza


prof. Grzegorz Nowicki – ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny)
Nauczyciel akademicki. Zajmuje się grafiką projektową i „artystyczną“. Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą.