Piotr Słomczewski | Jeden słoneczny dzień nad rzeką

Termy Maltańskie, Poznań,
17-27.11.2918
Otwarcie wystawy:
16.11.2018, godz. 17:00

Urodziłem się nad rzeką, gdzieś w połowie jej biegu…
Często wracam myślami do tego małego, nadrzecznego miasteczka, w
którym rytm dnia wyznaczało bicie dzwonów na kościelnej wieży. A życie jego
mieszkańców nierozerwalnie połączone jest z cyklem życia wielkiej rzeki.
Realizacja wystawy jest próbą odpowiedzi na pytanie o granice naszych
wspomnień, gdzie kończy się zapamiętane zdarzenie, a w którym miejscu
zaczyna się nasze o nim wyobrażenie. Jest również próbą zmierzenia się z
ciężarem autobiograficznej refleksji w kontekście przekazania prawdy o
przedstawianym miejscu i czasie.
Postawione pytanie porusza zagadnienie pamięci, procesu
zapamiętywania, przechowywania wspomnień, odtwarzania i zapominania.
Gdzie kończy się nasza pamięć a zaczyna świadomość kogoś innego?
Jeden słoneczny dzień nad rzeką to instalacja site-specific stworzona z myślą
o przestrzeni wystawienniczej Term Maltańskich w Poznaniu. Na ekspozycję
składają się obiekty rzeźbiarskie, instalacja dźwiękowa, ruchome obrazy oraz
fotografie.


Piotr Słomczewski jest artystą posługującym się wieloma mediami od rzeźby-obiektu po instalacje interaktywne, kuratorem wystaw oraz autorem warsztatów edukacyjno-artystycznych. Jest asystentem w Pracowni Projektów i Badań Transdyscyplinarnych na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa.