Wawrzyniec Reichstein | ONLINE/ OFFLINE

Wernisaż: 14.11.2018,godz.17.00
Galeria WMiR, ul. Szewska 16, Poznań
Wystawa czynna od 15.11.2018 – 30.11.2018

 
„(…) Na niespotykaną skalę przebywamy w dwóch światach, jednym online, a drugim offline, (…) posiadamy umiejętność przełączania się z jednego w drugi tak gładko, że najczęściej jest to niedostrzegalne. (…) Dość często jesteśmy w stanie przebywać w obu tych światach jednocześnie. (…) W świecie offline jesteśmy pod kontrolą – oczekuje się, abyśmy negocjowali swoją pozycję, swoją rolę, a także równowagę pomiędzy obowiązkami i prawami. (…) W świecie offline, jest wręcz odwrotnie. (…) Przejście z jednego do drugiego jest odczówalne jako moment, w którym wchodzimy do świata podporządkowującego się naszej woli. (…) Opcja online tworzy wizję wolności od trosk, czy zawieszenia ich. (…) Żaden wybór podjęty online nie jest ostateczny i nieodwracalny. (…) Opcja online pomaga w odgradzaniu się od rzeczywistości offline”.

Zygmunt Bauman

Wawrzyniec Reichstein  – Urodzony w 1977r. w Poznaniu. Dyplom obronił na wydziale malarstwa ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w 2003r. Otrzymał wówczas nagrodę im. Marii Dokowicz. Od 2003r. Pracuje na UAP w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z malarstwa Wydziale Grafiki. Od 2015r. pracuje w Liceum Plastycznym w Poznaniu, gdzie jest nauczycielem rysunku i malarstwa. Bieżące prace występują w cyklach: „Nowa powierzchniowość”, „Refleksy – Refreny”, „Coming residue”, „Online – Offline”. Swoje prace prezentuje na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

W nieoczywistości wszystkiego co dotyczy sztuki, to co istotne w moim malarstwie, to stan obrazu jako metaforyczna, symboliczna przestrzeń, miejsce transformacji różnych realności – wobec widzialnego i niewidzialnego, jak i obraz stający się egzystencjalną i kulturową sytuacją graniczności. Pytając o obraz dzisiaj, również w kontekście mediów cyfrowych, ciągle zmieniającego się obrazu, przywołuję formy postaciowania świata wobec tego, co rozpoznawalne jak i ujawniające się w efemerycznych odbiciach, zjawiskach, odzwierciedleniach, będących jakby poza twórczą wolą i wyobraźnią, a stających się światem gestów inicjujących. Jest to nieustający stan relacji i procesu przechodzenia, przemieniania się potencjalności w realność indywidualnych zobaczeń, w grze o świat i doświadczanie istnienia.

WR