W  J E S I E N N E J  Z A D U M I E
o tych, którzy odeszli w mijającym roku

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania i Biblioteka Kórnicka PAN

29 października (poniedziałek) 2018, o godz. 19.00,  Pałac Działyńskich

Serdecznie Z A P R A S Z A M na Wieczór, organizowany od 18 lat, a zatytułowany który odbędzie się w poniedziałek 29 października 2018, o godz. 19.00 w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu

Stworzyliśmy przez lata piękny, wzruszający zwyczaj. Scenariusz niemal ten sam: jesienne kwiaty, świece, muzyka – tylko bohaterowie inni: ci, którzy w szczególny sposób tworzyli historię Poznania, kreowali rzeczywistość miasta, kontynuowali tradycje, byli mistrzami dla swoich uczniów, tworzyli wokół siebie niezapomnianą atmosferę. Nie odczytamy ich życiorysów, ale wspomnimy w okruchu pamięci, w serdecznym wzruszeniu, w anegdocie. Posłuchamy o ich pasjach, nawykach, stosunku do życia.

A wspominać ich będą przyjaciele i znajomi, równie dziś znani i sławni.
Wśród wybranej grupy tych, którzy odeszli wspomnimy pamięć m. in. profesorów: Teresy Rabskiej i Mieczysława Koczorowskiego, Kazimiery Milanowskiej i Urszuli Radwańskiej , Zbigniewa Steina i Lecha Zimowskiego , Wojciecha Mullera , Michała Iwaszkiewicza a także Piotra Berełkowskiego, Jacka Hałasika…
Wspominać ich będą m. in. profesorowie H. Lorkowska, T. Jasiński, J. Wysocki, J. Wachowiak, R. Ast, Z. Nadolny oraz H. Suchocka, I. Gustowska, A. Wituski, Wł. Łęcki, J. Gurawski, J. Moszkowicz, J. Kubel, a dla pamięci Piotra Niewiarowskiego zaśpiewa Małgorzata Ostrowska
Program prowadzić będzie red. Grażyna Wrońska
Niech nasza obecność będzie dla nich tym ostatnim ukłonem

w s t ę p w o l n y
Wszelkie informacje: Małgorzata Dryjska – Łożyńska, tel. 502 392 641