PLENER WYDZIAŁOWY WYDZIAŁU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA UAP

W dniach 29.-31. października 2018 roku odbędzie się w Plenerowym Domu Studenckim w Skokach obowiązkowy Plener Wydziałowy dla Studentów i Studentek I roku studiów magisterskich i I roku studiów licencjackich kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Plener będzie miał charakter interdyscyplinarny, a jego tematem będzie hasło: „CZAS: REJESTRACJA / DOKUMENTACJA…”, które ma stać się punktem wyjścia do zaproponowania przez Uczestników i Uczestniczki pleneru rozmaitych w charakterze realizacji, zamysłów koncepcyjnych czy „ingerencji artystycznych”. Organizatorzy pleneru dysponują jeszcze dziesięcioma wolnymi miejscami, dlatego zachęcamy Studentów i Studentki III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, którzy nie odbyli jeszcze obowiązkowego pleneru w jednej z pracowni WEAiK – do udziału w wyżej wymienionym wydarzeniu. Decydująca jest kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy!!! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr Magdaleną Parnasow- Kujawą (magdalena.parnasow@uap.edu.pl, nr telefonu: 501-417-113), która udzielić może również szczegółowych informacji o planowanym przedsięwzięciu.