PREZENTACJE PRACOWNI WYDZIAŁU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA UAP – 4 i 5 października 2018 r. / SPOTKANIE STUDENTÓW i STUDENTEK I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH ORAZ I ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH WEAIK KIERUNKU: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Z WŁADZAMI WYDZIAŁU

Dnia 4 i 5 października br. w sali nr 2 w budynku „B” UAP przeprowadzone zostaną PREZENTACJE PRACOWNI Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP obowiązkowe dla studentów i studentek I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz dla studentów i studentek  II roku studiów licencjackich kierunku: kuratorstwo i teorie sztuki.

04.10.2018 r. od godz. 10.00 w sali nr 2 w bud. „B” UAP odbędą się obowiązkowe prezentacje pracowni specjalistycznych WEAiK (Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych, Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej, Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki, Pracownia Książki Artystycznej i Pracownia Projektów i Działań Twórczych)  dla studentów i studentek: I roku studiów magisterskich kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz dla studentów i studentek II roku studiów licencjackich kierunku: kuratorstwo i teorie sztuki. Zapraszamy również osoby zainteresowane z innych wydziałów uczelni!

 5.10.2018 r. od godz. 10.00 w sali nr 2 w bud. „B” UAP odbędą się obowiązkowe prezentacje pracowni rysunku i malarstwa Katedry Interdyscyplinarnej WEAiK UAP dla studentów i studentek I roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich WEAiK, kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz dla studentów i studentek II roku kierunku kuratorstwo i teorie sztuki. Zapraszamy również osoby zainteresowane z innych wydziałów uczelni!

 SPOTKANIE Z WŁADZAMI WYDZIAŁU

Dnia 5 października 2018 r. o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie z władzami Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa dla studentów i studentek I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich WEAiK w sali nr 2, w budynku „B” UAP.

INFORMACJA O ZAPISACH DO PRACOWNI KATERDRY

INTERDYSCYPLINARNEJ WYDZIAŁU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA (OTWARTYCH DLA STUDENTÓW WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW)

⇒WSZYSTKIE PRACOWNIE WEAiK

Katedra Interdyscyplinarna Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa posiada 10 pracowni o ciekawych programach dydaktycznych (pracownie rysunku, malarstwa oraz unikatowe pracownie o charakterze interdyscyplinarnym). Są one otwarte nie tylko dla studentów macierzystego wydziału, ale również dla studentów z innych wydziałów naszej uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami poszczególnych pracowni oraz do zapisów do nich w roku akademickim 2018/2019.

STRONA KATEDRY NA FB – https://www.facebook.com/KatedraInterdyscyplinarnaWEAiK/


 

I PRACOWNIA MALARSTWA

PROWADZĄCY PRACOWNIĘ: PROF. ANDRZEJ LEŚNIK

ASYSTENT: MGR SEBASTIAN KRZYWAK

PROFIL: Program pracowni zakłada pomoc i inspirację w twórczym poznawaniu i pogłębianiu wiedzy i umiejętności z zakresu malarstwa. Realizacja programu oparta jest na pracy studyjnej z martwą naturą i modelem oraz realizacji zaproponowanych tematów. Jednocześnie zachęcamy studentów do proponowania własnych tematów lub wspólnego tworzenia indywidualnych programów.

TERMIN SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH: 01.10.2017 (poniedziałek) oraz 03.10.2017 (środa), bud. A, sala 311, godz. 10.00-14.00

ADRES MAILOWY: sebastian.krzywak@uap.edu.pl

LINKI do stron poświęconych pracowni:

I Pracownia Malarstwa

https://www.facebook.com/1.pracownia.malarstwa.andrzeja.lesnika

 

II PRACOWNIA MALARSTWA

PROWADZĄCY PRACOWNIĘ: PROF. MARIUSZ KRUK

WSPÓŁPRACA: DR MAGDALENA KLESZYŃSKA, AD. UAP

PROFIL: W pracowni przedstawiamy ćwiczenia prowadzące do szerszego malarskiego postępowania i postrzegania rzeczywistości. W konsekwencji proponujemy większe bogactwo sposobów budowy dzieła, poprzez możliwość wykorzystania różnorodnych materii. Obraz „klasyczny” jest „przewidywalny”, wszystkie na nim postawione formy i znaki, z konieczności są wykonane farbą. Natomiast obiekt malarski przestawszy być obrazem, ma mniejszy stopień „fałszu” (rozumianego pozytywnie). Przedstawiona w ten sposób sytuacja bądź jakiś problem, jest bardziej dotykalnym konkretem. Mimo, że zasady tworzenia są podobne, lecz stopień trudności poprzez mniejsza iluzoryczność zbudowania dzieła, jest większy. W konkluzji chodzi o wypracowanie innego rodzaju myślenia, widzenia i przedstawiania widzenia, niż to, które towarzyszyło pracy przy obrazie „klasycznym”. Dzieła wychodzące od obiektów malarskich, a nawet je przekraczające, są w większości przypadków bardziej wyraziste i dobitne. Jednakże pamiętajmy, że nie wszystkie podejmowane tematy ww. postępowaniami da się przedstawić. Stąd istotność również malarstwa sztalugowego. Także pewne „wrażenia” należy przedstawiać klasycznie, inne zaś innymi środkami.

 

TERMINY SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH: 1 i 3.10.2018, godz. 10-14, sala 303 bud. A

Do Pracowni można zapisać się podczas spotkania organizacyjnego lub wysyłając wiadomość na adres: magdalena.kleszynska@uap.edu.pl (proszę podać: imię, nazwisko, wydział i rok studiów).

LINKI do stron poświęconych pracowni:

II Pracownia Malarstwa

https://www.facebook.com/IIpracowniamalarstwa/

 

 X PRACOWNIA MALARSTWA

PROWADZĄCY PRACOWNIĘ: PROF. PIOTR C. KOWALSKI

ASYSTENT: MGR PIOTR MACHA

PROFIL: W pracowni mogą powstać: obrazy smaczne i obrazy niesmaczne, obrazy graniczne, przygraniczne i zagraniczne, obrazy grzeczne, bardzo grzeczne i obrazy grzeszne, czyli niegrzeczne, obrazy malowane w pełnym słońcu, w cieniu, bez cienia i bez cienia wątpliwości, obrazy skończone i obrazy nieskończone, obrazy malowane w schroniskach, na szlaku i takie, które szlak by trafił, obrazy malowane bez ram, w ramach i w ramach przyjaźni, obrazy malowane na sztaludze, pod sztalugą, obok sztalugi i zamiast sztalugi, obrazy malowane na wysokim poziomie i na niskim poziomie, (ale nie na średnim), obrazy malowane w pionie, w poziomie i pod kątem (oczywiście pod odpowiednim kątem), obrazy malowane na ogniu i obrazy malowane na gazie (niewielkim gazie, ale jednak), obrazy przejściowe, przejezdne, przelotne i prze…, obrazy malowane szybko, i malowane bardzo szybko, obrazy malowane wolno i takie, których zdawać by się mogło że nie wolno ich malować, obrazy do Poznania i nie do poznania.

TERMINY SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH: 1.10.2018 (poniedziałek) i 3.10.2018 (środa), godz. 9.30-13.30, sala 301, bud. A

ADRES MAILOWY: piotr.macha@uap.edu.pl

LINKI do stron poświęconych pracowni:

https://web.facebook.com/XPracowniaMalarstwaPiotraC.Kowalskiego/

X Pracownia Malarstwa

http://www.piotrckowalski.pl/

 

I PRACOWNIA RYSUNKU

PROWADZĄCA PRACOWNIĘ: PROF. JOANNA IMIELSKA

WSPÓŁPRACA: DR SONIA RAMMER AD. UAP

PROFIL: W pracowni realizowane są szeroko pojęte zadania rysunkowe, tematy dla studentów I stopnia oscylują wokół zagadnień związanych z obserwacją (model, układ w pracowni) oraz poszerzaniem umiejętności warsztatowych. Studenci II stopnia realizują tematy poza pracownią, również tematy własne. W nowym roku akademickim zostanie również wprowadzony temat wspólny dla studentów studiów magisterskich oraz licencjackich (za wyjątkiem I roku), związany z szeroko pojętym podróżowaniem. Poza wykonaniem prac plastycznych studenci będą zobowiązani do uczestniczenia w dwóch tematycznych wykładach i spotkaniach. Dobrą praktyką pracowni jest również organizowanie wystaw i plenerów, a udział w nich jest dla studentów wyróżnieniem oraz okazją do rozwoju.

TERMIN SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO: 3.10. 2018 (środa) oraz 9.10.2018 (wtorek) – godz. 15.00, sala 303, bud. A, zapisy do pracowni w tym samym terminie od godziny 15.00-17.30

ADRES MAILOWY: pracowniarysunku@wp.pl

LINKI do stron poświęconych pracowni:

I Pracownia Rysunku

 

II INTERDYSCYPLINARNA PRACOWNIA RYSUNKU

PROWADZĄCA PRACOWNIĘ: DR HAB. ANNA TYCZYŃSKA PROF. NADZW. UAP

ASYSTENTKA: mgr Justyna Olszewska

PROFIL:  II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku działa w strukturach Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jest pracownią otwartą na studentów wszystkich lat studiów i wydziałów. Mimo iż jest pracownią rysunkową, otwarta jest również na działania wychodzące poza jego obręb i posługiwanie się innymi mediami.

Program pracowni prowadzony jest dwutorowo – realizowany jest program podstawowy –odnoszący się do układów aranżowanych w pracowni oraz program zaawansowany – samodzielna praca nad projektami konsultowanymi podczas zajęć.

Program podstawowy skierowany jest przede wszystkim do studentów I roku licencjatu skupiając ich uwagę zarówno na obserwacji rzeczywistości, jak i umiejętności samodzielnego postawienia sobie problemu, dobrania odpowiednich środków wyrazu oraz widzenia rysunku jako spójnej całości – wypowiedzi artystycznej. Program zaawansowany bazuje na kształtowaniu indywidualnego języka wypowiedzi, samodzielnej pracy, a zadania stawiane studentom mają skłonić ich do głębszej refleksji nad proponowanym tematem, nauczyć wnikliwości i samoświadomości.

W roku akademickim 2018/2019 tematem wiodącym będzie ,,VIVA ARTE VIVA”

 

TERMINY SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH:

2.10.2018 – godz. 15.00-16.00 – pierwszy rok lic., spotkanie obowiązkowe! / godz. 16.00-17.00 – pozostałe lata studiów licencjackich i magisterskich oraz 3.10.2018 – godz. 15.00-17.00 – pozostałe lata studiów licencjackich i magisterskich (sala 310 i 309, bud. A).

Spotkanie informacyjne dotyczące tematów: 10.10.2018, godz. 15.00 – obowiązkowe spotkanie dla studentów zapisanych do pracowni, sala 310 i 309, bud. A

ADRES MAILOWY: anna.tyczynska@uap.edu.pl / justyna.olszewska@uap.edu.pl

LINKI do stron poświęconych pracowni:

http://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/weaik/katedra-interdyscyplinarna/pracownia-rysunku-ii/

https://www.facebook.com/II-Interdyscyplinarna-Pracownia-Rysunku-158593511272999/
https://www.youtube.com/channel/UCOnPaxFRE0AFaWcNH89L9BQ

https://www.instagram.com/pracowniainterdyscyplinarna/

https://2interdyscyplinarn.wixsite.com/pracownia

 

PRACOWNIA BADAŃ I PROJEKTÓW TRANSDYSCYPLINARNYCH

PROWADZĄCA PRACOWNIĘ: DR HAB. JOANNA HOFFMANN-DIETRICH, PROF. NADZW. UAP

ASYSTENT: MGR PIOTR SŁOMCZEWSKI

PROFIL: Program pracowni jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze. Wpisuje się w awangardowe i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Pracownia utrzymuje żywe kontakty z różnymi środowiskami akademickimi, dając studentom możliwość realizacji interdyscyplinarnych projektów również poza murami UAP  (we współpracy z instytucjami i laboratoriami naukowymi). Pracownia współprowadzi Klub Nauki i Sztuki we współpracy z Wydziałem Biologii UAM i Art & Science Node w Berlinie oraz prowadzi Galerię Klubu Nauki i Sztuki w Collegium Biologicum.

TERMINY SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH:

-01.10.2018, godz. 13.00, sala 108, bud. C (Plac Wielkopolski 9)

-08.10.2018, godz. 13.00, sala 108, bud. C (Plac Wielkopolski 9)

ADRESY MAILOWE: J. Hoffmann-Dietrich / joanna.hoffmann@uap.edu.pl oraz Piotr Słomczewski / piotr.slomczewski@uap.edu.pl

LINKI do stron poświęconych pracowni:

www.transdisciplinary-art.pl/

http://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/weaik/katedra-interdyscyplinarna/pracownia-projektow-i-badan-transdyscyplinarnych/

 

 PRACOWNIA OTWARTYCH INTERPRETACJI SZTUKI

PROWADZĄCY PRACOWNIĘ: DR HAB. RAFAŁ ŁUBOWSKI PROF. NADZW. UAP

PROFIL: Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki w swoich założeniach programowych łączy aktywność z dziedziny tworzenia realizacji artystycznych z próbami określania refleksji na temat sztuki i jej zagadnień. Powstające w ramach programu pracowni wypowiedzi artystyczne reprezentują powiązania, dialog i relacje z innymi dziełami sztuki i postawami twórczymi w celu formułowania wieloznacznych przekazów typu: „sztuka o sztuce”, „sztuka o kulturze”, „sztuka o artystycznych językach i tradycjach twórczych”. Nazwa pracowni wskazuje na to, że: po pierwsze – dopuszczalna jest szeroko rozumiana swoboda w doborze medium i rozwiązań wizualnych w przypadku tworzenia realizacji artystycznych (od środków tradycjonalistycznych po zdecydowanie niekonwencjonalne) oraz pod drugie – że powstające prace miałyby się cechować wieloznacznością i otwartością formułowanych przekazów i sposobów myślenia o sztuce. Pracownia podejmuje często współpracę z profesjonalnymi galeriami sztuki w celu prezentacji najciekawszych prac studenckich oraz jest otwarta dla wszystkich studentów i studentek uczelni jako pracownia wolnego wyboru. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

TERMINY SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH I ZAPISÓW DO PRACOWNI:

– 5.10.2018, sala 34, bud. E, (Wolnica 9) w godzinach 10.00-15.00;

– dodatkowe spotkania organizacyjno-informacyjne – 12.10.2018 sala 34, bud. E (Wolnica 9) w godzinach 10.00-12.00 oraz w godzinach 14.00-15.00

Do Pracowni można zapisać się podczas pierwszego spotkania organizacyjnego lub wysyłając wiadomość na adres: rafal.lubowski@uap.edu.pl (proszę podać: imię, nazwisko, wydział i rok studiów).

ADRES MAILOWY: rafal.lubowski@uap.edu.pl

LINKI do stron poświęconych pracowni:

Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki

https://www.facebook.com/PracowniaOtwartychInterpretacjiSztuki/

 

PRACOWNIA SZTUKI W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

PROWADZĄCY PRACOWNIĘ: DR HAB. RAFAŁ JAKUBOWICZ PROF. NADZW. UAP

PROFIL: W pracowni będziemy podejmować m.in. takie zagadnienia jak: prekariat, praca niematerialna, reprodukcyjna, biopolityczna; marksizm autonomistyczny (operaizm i postoperaizm); ruch związkowy; wyzysk i praktyki oporu w specjalnych strefach ekonomicznych; społeczne koszty transformacji (terapii szokowej) w Polsce i Europie Wschodniej; bezrobocie i rasizm klasowy; antyspołeczna polityka mieszkaniowa (tzw. „restytucja mienia” i „czyszczenie kamienic”), getta biedy i penalne zarządzanie biedą; nowa walka klas; gentryfikacja (z uwzględnieniem roli, jaka odgrywają w niej artyści); artysta jako pracownik; fabryki edukacyjne wobec neoliberalnej polityki rentowności. Zainteresowanych zapraszam!

TERMIN SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO:

04.10.2018, godz. 17.00, sala 108, budynek C (Plac Wielkopolski 9)

ADRESY MAILOWE:

rafal.jakubowicz@uap.edu.pl

LINKI do stron poświęconych pracowni:

https://www.facebook.com/uapweaswps/

 

PRACOWNIA PROJEKTÓW I DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

PROWADZĄCA PRACOWNIĘ: DR MAGDALENA PARNASOW-KUJAWA AD. UAP

WSPÓŁPRACA: DR MARC TOBIAS WINTERHAGEN AD. UAP

PROFIL: Zajęcia mają charakter seminarium, prezentacji i warsztatów. Są konsultacjami i korektami opracowanych przez studentów projektów oraz koncepcji działań. Zajęcia prowadzone są także w formie konwersatoryjnej, co umożliwia dyskusję i ułatwia studentom dzielenie się własnymi przemyśleniami, spostrzeżeniami oraz wnioskami. Pracownia ponownie poszerzy obszar realizacji projektów zachęcając studentów do pracy z materią filmu, wideo, a także montażem materiału dokumentacyjnego.

TERMINY SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH:

– 03.10.2018,  godz. 10.45-13.00, sala 63, bud. E (ul. Wolnica 9)

– 04.10.2018,  godz. 9.00-10.00, sala 63, bud. E (ul. Wolnica 9)

– 11.10.2018,  godz. 9.00-12.00, sala 63, bud. E (ul. Wolnica 9)

ADRES MAILOWY:

magdalena.parnasow@uap.edu.pl / winterhagen@uap.edu.pl / tel. 501-417-113 – dr Magdalena Parnasow-Kujawa

LINKI do stron poświęconych pracowni:

Pracownia Projektów i Działań Twórczych

 

PRACOWNIA KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

PROWADZĄCY PRACOWNIĘ: DR HAB. TOMASZ WILMAŃSKI, AD. UAP

PROFIL: Program Pracowni Książki Artystycznej zakłada wypracowanie kreatywnego stosunku studenta do problematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi książki artystycznej i szeroko rozumianej poezji wizualnej i dźwiękowej jako autonomicznych, unikalnych dzieł sztuki. Zajęcia w pracowni przewidują multimedialne wykłady dotyczące problemów sztuki związanej z historią książki artystycznej, tekstem i poezją wizualną etc., jak i realizację przez studentów prac na wybrany temat zaproponowany przez prowadzącego pracownię. Pracownia jest otwarta dla wszystkich studentów UAP (1 i 2 stopnia) jako pracownia wolnego wyboru.

TERMINY SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH:

Omówienie programu pracowni oraz zapisy do pracowni: 05.10.2018 oraz 12.10.2018 w godzinach 10.00-12.00, sala 14, bud. E (Wolnica 9)

Do Pracowni można zapisać się podczas spotkania organizacyjnego lub wysyłając wiadomość na adres: tomasz.wilmanski@uap.edu.pl (proszę podać: imię, nazwisko, wydział i rok studiów).

LINKI do stron poświęconych pracowni:

http://uap.edu.pl/uczelnia/wydzialy/weaik/katedra-interdyscyplinarna/pracownia-ksiazki-artystycznej/

https://www.facebook.com/pracownia.ksiazka.artystyczna.edukacja.uap/

INFORMACJA O ZAPISACH STUDENTÓW/STUDENTEK I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH WYDZIAŁU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) DO WYDZIAŁOWYCH PRACOWNI RYSUNKU

Studenci i Studentki I roku studiów licencjackich kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zobowiązani są do zapisu do: I Pracowni Rysunku (prof. Joanny Imielskiej i dr Sonii Rammer) – spotkanie organizacyjne: 3. października (środa) oraz 9. października (wtorek)  w godzinach od 15.00 do 17.30, w sali 303, budynku A;  lub do II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku (dr hab. Anny Tyczyńskiej prof. nadzw. UAP i  as. Justyny Olszewskiej) – spotkanie organizacyjne: 2. października oraz 10. października w  godz. od 15.00 do 16.00, w sali 310 i 309, bud. A. Każda ze wspomnianych pracowni może maksymalnie przyjąć 11 osób z I roku studiów licencjackich WEAiK. Studenci/Studentki I roku st. lic. zapisują się do pracowni rysunkowych podczas prezentacji pracowni rysunku Katedry Interdyscyplinarnej WEAiK 5 października 2018 r. (obecność obowiązkowa dla studentów I roku st. licencjackich).

INFORMACJA O ZAPISACH STUDENTÓW/STUDENTEK I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH WYDZIAŁU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) DO WYDZIAŁOWYCH PRACOWNI MALARSTWA

Studenci i Studentki I roku studiów licencjackich kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zobowiązani są do zapisania się do jednej z trzech pracowni malarstwa Katedry Interdyscyplinarnej WEAiK: I Pracowni Malarstwa (prof. Andrzeja Leśnika i as. Sebastiana Krzywaka) lub II Pracowni Malarstwa (prof. Mariusza Kruka i ad. dr Magdaleny Kleszyńskiej) lub X Pracowni Malarstwa (prof. Piotra C. Kowalskiego i as. Piotra Machy). Każda ze wspomnianych pracowni może maksymalnie przyjąć 7 osób z I roku st. lic. WEAiK.  Studenci/Studentki I roku st. lic. zapisują się do pracowni malarskich podczas prezentacji pracowni malarstwa Katedry Interdyscyplinarnej WEAiK 5 października 2018 r. (obecność obowiązkowa dla studentów I roku st. licencjackich).

 Informujemy, że w dniach 01. i 03. października pedagodzy poszczególnych pracowni malarstwa są dostępni:

– I Pracownia Malarstwa (prof. Andrzej Leśniki as. Sebastian Krzywak) – w godz. 10.00-14.00 w bud. A w sali 311;

– II Pracownia Malarstwa (prof. Mariusz Kruk i ad. dr Magdalena Kleszyńska) – w godz. 10.00-14.00 w bud. A w sali 303;

– X Pracownia Malarstwa (prof. Piotr C. Kowalski i as. Piotr Macha) – w godz. 9:30-13:30 w bud. A w sali 301.