Filip Wierzbicki-Nowak

NAWARSTWIANIE I ROZWARSTWIANIE. KONTEKSTY PRZENIKANIA PRZESTRZENI W OBRAZIE

Promotor: dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. nadzw. UAP
Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk (Akademia Sztuki w Szczecinie)
dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. nadzw. ASP w Krakowie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej oraz nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne w dniu 21 czerwca 2018 r., o godzinie 11.00 w Galerii AT w Poznaniu.