WYSTAWA „BUNT II” 8 MAJA – 8 CZERWCA 2018

Serdecznie zapraszamy na wystawę I Pracowni Grafiki – Wypukłodruku Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, która będzie miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wystawa BUNT II wpisuje się w dotychczasową owocną współpracę międzywydziałową i międzyuczelnianą. Dotychczasowe wystawy organizowane były we współpracy Wydziału Prawa i Administracji z Katedrą Komunikacji Wizualnej – ta jest pierwszą we współpracy z Katedrą Grafiki.

Tytuł wystawy nawiązuje bezpośrednio do grupy artystycznej, która w 1918 roku powstała w Poznaniu. BUNT był jednym z najciekawszych zjawisk artystycznych na początku XX wieku. Była to grupa artystów – grafików, malarzy, poetów – bezkompromisowych, zaangażowanych społecznie, nastawionych na sformułowanie artystycznego programu nowej sztuki, inspirowanej niemieckim ekspresjonizmem.

Do grupy należeli między innymi Jerzy Hulewicz, Margarete i Stanisław Kubiccy, Władysław Skotarek i Stefan Szmaj. Członkiem BUNT-u był także Jan Jerzy Wroniecki, który w 1919 roku był jednym z założycieli Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu – znanej dziś jako Uniwersytet Artystyczny. Objął w niej kierownictwo Wydziału Grafiki, a po II wojnie światowej reaktywował szkołę – pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, gdzie również kierował Zakładem Grafiki.

Wystawa nawiązując do ekspresjonizmu BUNTU jest swoistą kontynuacją na poziomie pracowni dokonań w sferze idei a także techniki takiej jak linoryt czy drzeworyt.

Otwarcie wystawy: 8 maja 2018 r. o godzinie 10.30

Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53

 

Wystawę można zobaczyć do 8 czerwca 2018 r.